• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ขอเชิญน้องเยาวชนอายุ 15-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4

ขอเชิญน้องเยาวชนอายุ 15-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4

gsc4_artwork-02.jpg

 

ขอเชิญน้องเยาวชนอายุ 15-18 ปี
เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4
สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในอนาคต

ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561
ณ Space Krenovation Park (SKP) จังหวัดชลบุรี
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 26 ก.พ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://learn.gistda.or.th/gsc4/

วันที่ของประกาศ: 
จันทร์, 29 มกราคม 2018
หมวดหมู่ของประกาศ: