• ภาษาไทย
  • English

จิสด้า รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2561

จิสด้า รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2561

ประสบการณ์ดีๆ แบบนี้ ประสบการณ์ฝึกงานที่จิสด้า รอน้องๆ อยู่ 
กรอกใบสมัคร >> http://learn.gistda.or.th/cooperation/student/student.php

วันที่ของประกาศ: 
พุธ, 31 มกราคม 2018 ถึงวันที่ ศุกร์, 2 มีนาคม 2018
หมวดหมู่ของประกาศ: