• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คนไทยเก่งอีกแล้วชนะการประกวดไอเดียด้านอวกาศ...

คนไทยเก่งอีกแล้วชนะการประกวดไอเดียด้านอวกาศ...

   ผลการแข่งขันประกวดแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการสำรวจอวกาศในอนาคตของโลก “หัวข้อ: กิจกรรมในอนาคตของมนุษยชาติบนดวงจันทร์ ดาวอังคาร หรือ asteroid” ในการประชุม Young Professionals - International Space Exploration Forum (Y-ISEF) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 กพ - 1 มีค 2561 โดยจิสด้าได้ให้การสนับสนุนคนไทย 2 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรอวกาศญี่ปุ่น JAXA 1. นายวเรศ จันทรเจริญ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนาโกย่า และ 2. นางสาวนภสร จงจิตตานนท์ เจ้าหน้าที่บริการโครงการ National Space Exploration ของจีสด้าให้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จากนักวิทย์รุ่นเยาว์ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 150 คน

   ผลการแข่งขันฯ ปรากฏว่า นายวเรศ จันทรเจริญ ได้รับรางวัลชนะการโหวตจากคณะกรรมการ ISEF2  ด้วยการนำเสนอโครงการ Debris GO ย้ายขยะอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกเพื่อทำเป็นวัตถุดิบสร้างสิ่งก่อสร้างบนดวงจันทร์ โดยใช้เกมส์ Debris GO เป็นเครื่องมือการหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย มีบริษัท Dentsu Space Lab เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

   ทางด้าน นางสาวนภสร จงจิตตานนท์ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักวิทย์รุ่นเยาว์ในทวีปเอเชียในการตั้งคำถามกับนักบินอวกาศที่ปฏิบัติงานอยู่บนสถานีอวกาศแบบ real time ในการประชุม ISEF2 Ministerail Meeting วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Galaxy Ballroom โรงแรม The Westin Tokyo ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย