• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า และ สดร. ร่วมกับกองทัพอากาศ นำคณะทำงานและสื่อมวลชน ติดตามสถานการณ์เทียนกง-1 ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

จิสด้า และ สดร. ร่วมกับกองทัพอากาศ นำคณะทำงานและสื่อมวลชน ติดตามสถานการณ์เทียนกง-1 ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

16 มีนาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้า และ สดร.ร่วมกับกองทัพอากาศ นำคณะทำงานติดตามสถานการณ์เทียนกง-1 และคณะสื่อมวลชน กว่า 50 คน ร่วมสังเกตการณ์การโคจรของสถานีอวกาศเทียนกง-1 และเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ กองทัพอากาศ จังหวัดเชียงใหม่

จากการร่วมสังเกตการณ์ฯ พบว่าสถานีอวกาศเทียนกง-1 โคจรพาดผ่านเหนือยอดดอยอินทนนท์ เมื่อเวลา 19:31 น. จากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยมีความสูงเฉลี่ยจากพื้นโลก 236 กิโลเมตร  ปัจจุบันลดลงเฉลี่ยวันละ 1 กิโลเมตร ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดของ space surveillance network (SSN) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีการคาดการณ์ว่า สถานีอวกาศเทียนกง 1 จะตกสู่พื้นผิวโลกไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2561