คาดการณ์เวลาเข้า-ออกของเทียนกง-1 ผ่านไทย

หมวดหมู่ของบทความ: 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้คาดการณ์เวลาสถานีอวกาศเทียนกง-1 เคลื่อนผ่านประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2561 โดยสถานีอวกาศเทียนกง-1 จะเคลื่อนที่ผ่านเข้าประเทศไทยทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก

ทั้งนี้ ตารางดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ที่คำนวณจากข้อมูลวงโคจรของสถานีอวกาศเทียนกง-1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ด้วยโปรแกรม OPTEMIS ที่พัฒนาโดยจิสด้า ซึ่งข้อมูลวันและเวลาที่โคจรผ่านประเทศไทยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเมื่อสถานีอวกาศเทียนกง-1 เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยสามารถติดตามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งจิสด้าจะปรับปรุงข้อมูลรายวันต่อเนื่อง ได้ที่ http://thaissa.optemis.space/tiangong/report

 

e7f67a5f-2f87-4923-bca2-a00da4fa09f3.jpeg

 

dc212908-aa4b-4d0f-be49-02e8bf3fc35e.jpeg