• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10

จิสด้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10

   วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10” ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ. ชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้า , นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า, ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจาก กองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และกลุ่มผู้ประกอบการน้ำมัน เข้าร่วมพิธีเปิด  โดยส่วนของ สทอภ. ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการสาธิตการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการคราบน้ำมัน และ ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รก.ผอ.สปภ. เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "การบูรณาการความร่วมมือในการขจัดคราบน้ำมันของประเทศไทย" ซึ่งในแผนการฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ 10 นี้ กำหนดการมีตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 โดยจะมีการฝึกซ้อมในส่วนของปฏิบัติการภาคสนามในทะเล, การประสานงาน ตลอดจนยุทธวิธีการขจัดคราบน้ำมันบนชายหาด การทำความสะอาดชายฝั่ง