• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

UAV STARTUP 2018 Pitching ครั้งที่ 1 เริ่มแล้ว! โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาผู้ที่เข้ารอบการประกวดข้อเสนอโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application

UAV STARTUP 2018 Pitching ครั้งที่ 1 เริ่มแล้ว! โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาผู้ที่เข้ารอบการประกวดข้อเสนอโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application

    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการแข่งขัน Pitching ครั้งที่ 1 ประกวดข้อเสนอโครงการ ของการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV STARTUP 2018 โดยมีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 20 ทีม ที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการนำเสนอ ด้านเทคนิค รวมถึงการทำแผนธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมทั้งหมดนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการของแต่ละทีม เพื่อขึ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการแข่งขัน เพื่อเฟ้นหาไอเดียธุรกิจใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและเศรษฐกิจ การแข่งขัน Pitching ครั้งที่ 1 ประกวดข้อเสนอโครงการนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง BB201 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กทม.