• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจัดหาอะไหล่ Test interface Unit สำหรับจานรับ - ส่งสัญญาณ S-Band

ประกาศสอบราคาจัดหาอะไหล่ Test interface Unit สำหรับจานรับ - ส่งสัญญาณ S-Band

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/07/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
15/08/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/08/2014

ประเภทของประกาศ