• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดนิทรรศการกึ่งถาวรโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (เดิม) จำนวน 12 แห่ง

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดนิทรรศการกึ่งถาวรโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (เดิม) จำนวน 12 แห่ง

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/07/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
07/08/2014

ประเภทของประกาศ