• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานฯขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างสร้างชิ้นงานภายในพิพิธภัณฑ์อวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เป็น จ้างก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557

ประเภทของประกาศ