• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ศรีราชา ชลบุรี ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ศรีราชา ชลบุรี ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
31/07/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
19/08/2014

ประเภทของประกาศ