• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พบพื้นที่น้ำท่วมขังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป

จิสด้าเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พบพื้นที่น้ำท่วมขังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 เมื่อเวลา 17.45 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2561

“พบพื้นที่น้ำท่วมขังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ (พื้นที่สีฟ้า)”

แม้ว่าประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง เว้นแต่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆ ร้อยละ 60 ของพื้นที่  จึงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด ซึ่งจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะในบริเวณที่ลุ่ม พร้อมสนับสนุนการทำงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th
หรือ http://flood.gistda.or.th

344340.jpg