• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จิสด้าแสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo_Skymed-2 ของวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 18.35 น.

“ยังไม่พบพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ”

ทั้งนี้ จากกรณีที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับอิทธิพลจากพายุเชินติญประกอบและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักและมีน้ำไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุ และคาดการณ์ว่าจะล้น spillway ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้

โดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักได้ใช้ติดตามสถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th
หรือ http://flood.gistda.or.th

347700.jpg