• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จิสด้าเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo_Skymed-4 ของวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 17:41 น.

“ยังไม่พบพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ”

เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2561 น้ำเริ่มไหลล้นทางระบายน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและปริมาณน้ำดังกล่าวทยอยไหลลงแม่น้ำเพชรบุรี จากนั้นจะเคลื่อนตัวถึงเขื่อนเพชรและจะไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบ้านแหลมตามลำดับ

ในส่วนของจิสด้า ได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักได้ใช้ติดตามสถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th
หรือ http://flood.gistda.or.th

348659.jpg