• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบน้ำท่วมขัง พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

จิสด้าใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบน้ำท่วมขัง พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

จิสด้าเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 06.58 น.

"พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณจังหวัดบึงกาฬ สกลนคร ยโสธร และนครพนม"

ทั้งนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงหนือยังคงมีเมฆมาก กับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่

โดยในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักได้ใช้เพื่อติดตามสถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

348991.jpg