• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง

จิสด้าใช้ดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่

จิสด้า เผยข้อมุลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ของวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 17.58 น. “ไม่พบพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ”ในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.thหรือ http://flood.gistda.or.th

350325edit.jpg