• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าติดตามน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมบางส่วน พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

จิสด้าติดตามน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมบางส่วน พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

จิสด้าเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Radarsat-2 ของวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 18.12 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

โดยในพื้นที่ยังมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70  และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
ซึ่งเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร มีการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำเพิ่มขึ้น ลำน้ำก่ำและลำน้ำโขงมีแนวโน้มลดลง หากไม่มีฝกตกเพิ่มในพื้นที่การระบายน้ำจะมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของจิสด้าได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

351376.jpg