• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนของเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
06/08/2014

ประเภทของประกาศ