• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ใช้ Cosmo-Skymed-2 ติดตามน้ำท่วจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้จัดการพื้นที่

จิสด้า ใช้ Cosmo-Skymed-2 ติดตามน้ำท่วจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้จัดการพื้นที่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Cosmo-Skymed- 2 ของวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 06.26 น.

"ไม่พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี"

จากการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น สืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุเบบินคาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกและน้ำไหลสะสมเข้าเขื่อนน้ำวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทั้ง 2 อ่าง มีความจุอยู่ที่ 80-100% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง จิสด้าได้โปรแกรมวางแผนถ่ายภาพเพื่อติดตามพื้นที่เสี่ยงหรือมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อเนื่องในบางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อใช้สำหรับเตรียมการ และแจ้งเตือน ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เบื้องต้น ต่อไป

 

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกที่มีความผันผวนมากขึ้น ทั้งสถานที่และช่วงเวลาประสบภัยพิบัติ ที่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง แทบทุกภูมิภาค ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ จิสด้า เร่งปรับแนวทางการบริหาร วางแผน ตลอดจนการปรับแผนพื้นที่การรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

อย่างไรก็ตาม การติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนี้ อาจยังมีข้อจำกัดทั้งในด้านความละเอียดของข้อมูลดาวเทียมที่ยังรองรับพื้นที่เสียหายที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่เพียงพอ เช่น ในระดับหมู่บ้าน หรือรายหลังคาเรือน รวมทั้งข้อจำกัดของช่วงเวลาและขนาดพื้นที่การบันทึกภาพที่อาจยังไม่ครอบคลุมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกภูมิภาค ซึ่งระบบในปัจจุบันสามารถใช้ติดตามพื้นที่ที่เสียหายจากพิบัติภัยในพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ที่เกิดเหตุที่มีระยะเวลาความต่อเนื่องเท่านั้น   

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

 

flood2018_08_21.jpg