• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าพร้อม!!! ติดตามน้ำท่วม ใช้ Sentinel-1 สนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จิสด้าพร้อม!!! ติดตามน้ำท่วม ใช้ Sentinel-1 สนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1 ของวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น.

“พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม ในบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

จากการวิเคราะห์และประเมินในเบื้องต้น ผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ 17 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในหลายพื้นที่ ปัจจุบันพบพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อเนื่องในบริเวณจังหวัดนครพนม  หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ส่วนในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬ และสกลนคร ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ซึ่งสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อใช้สำหรับเตรียมการ และแจ้งเตือนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ทั้งนี้ จิสด้าได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมถึงในพื้นที่รับน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการปรับแผนพื้นที่การรับสัญญาณดาวเทียนต่อไป ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

s1b_iw_grdh_1sdv_20180902_topo.jpg