• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำสงครามและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

จิสด้าใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำสงครามและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1 ของวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 05.50 น.

“พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำสงคราม และพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

จากการวิเคราะห์และประเมินในเบื้องต้น ผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ 17 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในหลายพื้นที่ ปัจจุบันพบพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อเนื่องในบริเวณจังหวัดหนองคาย ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ ส่วนในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม สกลนคร และบึงกาฬ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของระดับน้ำ ซึ่งสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อใช้สำหรับเตรียมการ และแจ้งเตือนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

ทั้งนี้ จิสด้าได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมถึงในพื้นที่รับน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการปรับแผนพื้นที่การรับสัญญาณดาวเทียมต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม การติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนี้ อาจยังมีข้อจำกัดทั้งในด้านความละเอียดของข้อมูลดาวเทียมที่ยังรองรับพื้นที่เสียหายที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่เพียงพอ เช่น ในระดับหมู่บ้าน หรือรายหลังคาเรือน รวมทั้งข้อจำกัดของช่วงเวลาและขนาดพื้นที่การบันทึกภาพที่อาจยังไม่ครอบคลุมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกภูมิภาค ซึ่งระบบในปัจจุบันสามารถใช้ติดตามพื้นที่ที่เสียหายจากพิบัติภัยในพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ที่เกิดเหตุที่มีระยะเวลาความต่อเนื่องเท่านั้น ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

382154.jpg