• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2018 ถึง 06 ม.ค. 2019