• ภาษาไทย
  • English

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจำนวน 3 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งจำนวน
วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม3 อัตรา
ประเภทของประกาศ:

ประกาศรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร:

25 ม.ค. 2019