• ภาษาไทย
  • English

ประกาศ รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ