• ภาษาไทย
  • English

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ