• ภาษาไทย
  • English

รายงานสถานการณ์ไฟป่ารายวัน

รายงานสถานการณ์ไฟป่ารายวัน

 

** สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fire.gistda.or.th **

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 184 จุด"

forestfire_20190217.jpg

5_thai_20190217.jpg

9_prov_20190217.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 163 จุด"

 

forestfire_20190216.jpg

5_thai_20190216.jpg

9_prov_20190216_0.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 179 จุด"

forestfire_20190215.jpg

5_thai_20190215.jpg

 

9_prov_20190215.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 238 จุด"

forestfire_20190214.jpg

5_thai_20190214.jpg

9_prov_20190214.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 306 จุด"

 

forestfire_20190213.jpg

5_thai_20190213.jpg

 

9_prov_20190213.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 306 จุด"

forestfire_20190212.jpg

5_thai_20190212.jpg

9_prov_20190212.jpg

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 135 จุด"

template_fire_forest-08.jpg

5_thai_20190211.jpg

 

9_prov_20190211.jpg

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 804 จุด"

template_fire_forest-07.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 299 จุด"

template_fire_forest-06.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 568 จุด"

template_fire_forest-05.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 173 จุด"

template_fire_forest-04.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 240 จุด"

template_fire_forest-03.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 287 จุด"

template_fire_forest-02.jpg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

"พบจุดความร้อน ทั้งประเทศ จำนวน 102 จุด"

template_fire_forest-01.jpg

 

หมายเหตุ : พื้นที่เผาไหม้ ปรับปรุงทุก 2 สัปดาห์