• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 11 ก.พ. 2019 ถึง 17 ก.พ. 2019