• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ ณ วันที่ 13 มี.ค.62

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ ณ วันที่ 13 มี.ค.62

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ คาดพายุฤดูร้อนจะช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าได้ พร้อมกับเชื่อว่าจุดความร้อนสะสมในปีนี้จะพุ่งทะลุปีที่แล้ว

         นายอนุสรณ์  รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือจิสด้า ยอมรับจากการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายดวงติดตามจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ ทั่วประเทศยังว่าสถานการณ์คงที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่มีจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ต้นปีสูงกว่า 3100 จุด และมีความเป็นไปได้ว่าจุดความร้อนสะสมในปีนี้ทั้งปีจะพุ่งสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีจุดทั้งหมด 4100 จุด ด้วย เพราะตามปกติช่วงที่มีการเผาป่า จะยังคงทอดยาวไปถึงเดือนเมษายน ยกเว้นว่าพายุฤดูร้อนที่จะเข้ามายังประเทศไทยในขณะนี้จะมีโอกาสลดปัญหาลงได้บ้าง ในขณะที่ไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่มีแนวโน้มลดลง และมีส่วนทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากการประเมินความเป็นไปได้ พบว่าพายุฤดูร้อนจะทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคเหนือจึงทำให้ยังต้องติดตามสถานการณ์หมอกควันใกล้ชิดโดยเฉพาะในจ.เชียงใหม่ ,ลำปาง,น่าน  และแพร่ ทั้งนี้ จิสด้าได้ติดตามและรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...http://fire.gistda.or.th

timeline_20190314_095603.jpg

 

กราฟเปรียบเทียบจิสด้าวิเคราะห์แนวโน้มจุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือกับปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าจุดความร้อนปีนี้ ณ วันนี้ สูงกว่าปีที่แล้วกว่า 1,800 จุด และคาดว่าจะสูงกว่านี้อีกตามกราฟแนวเส้นประ (สีชมพู) ซึ่งเป็นจำนวน HotSpot สะสมที่คาดการณ์  สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเป็นจุดความร้อนส่วนใหญ่มาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า เป็นต้น ทั้งนี้ จิสด้าใช้หลักการวิเคราะห์แนวโน้มจุดความร้อน โดยดูจากสถิติจุดความร้อนย้อนหลัง ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดัชนีภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนคาดการณ์ และที่สำคัญคือสถานการณ์ไฟป่าอันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้น

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทางช่องทางต่างๆได้ที่

Facebook ► http://www.facebook.com/gistda
Instagram ► http://www.instagram.com/gistda_space
Twitter ► http://www.twitter.com/GISTDA
Youtube ► http://www.youtube.com/c/gistdaspace