• ภาษาไทย
  • English

จ้างทำซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำซอง
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
15/03/2019

ประเภทของประกาศ