จ้างเหมาผลิต MASCOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาผลิต MASCOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 299,921.- บาท
ประเภทของการจัดหา: 
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ: 
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่: 
02/04/2019
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่: 
04/04/2019