• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แจ้งเตือนการบิน !!!

แจ้งเตือนการบิน !!!

*** ล่าสุด...พบชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นผลมาจาก spaceflight ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ได้แจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตกลงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ (30 เมษายน 2562) ส่วนในประเทศไทยได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง และยังไม่มีรายงานใดๆ ในพื้นที่ประเทศไทยครับ

***kaaraecchngetuuenkaarbin.png