• ภาษาไทย
  • English

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ราชการ

ศรีราชา

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ราชการและศรีราช

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562

ศูนย์ราชการ

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2561