• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แต่งกายเสื้อเหลือง

แต่งกายเสื้อเหลือง

จิสด้า ชวนทุกคนใส่เสื้อเหลือง

ตั้งแต่วันนี้ ถึง กรกฎาคม 2562

เสื้อเหลือง.jpg

เสื้อเหลือง.jpg

เสื้อเหลือง     เสื้อเหลือง.jpg

เสื้อเหลือง.jpg     เสื้อเหลือง.jpg