• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ร่วมกับ JAXA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง "การปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ"

จิสด้า ร่วมกับ JAXA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง "การปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ"

     17 มิถุนายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง "การปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ" โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และ มิสเตอร์มาซาโนบุ สึจิ ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ลงนาม ณ จิสด้า ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

     การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือส่งโปรตีนของไทยไปทำการวิจัยในสถานีอวกาศนานาชาติ ผลจากงานวิจัยนี้จะพัฒนาไปสู่ยาต้านโรคมาลาเรียโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

Tags: