• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นำเสนอ Presentation ผ่านโครงการ Ignite star 2019

นำเสนอ Presentation ผ่านโครงการ Ignite star 2019

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 5 อาคารเฟส 1 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โครงการ Ignite star 2019 หรือ “นักนวัตกรรมฝึกหัด” ด้านวิศวกรสื่อสาร ดำเนินการคัดเลือกนิสิต-นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 โดยให้นิสิต นักศึกษา นำเสนอ Presentation ผ่านบทความเรื่อง Cubesat 3U Technology and Its Benefits for Earth

Tags: