• ภาษาไทย
  • English

ฝรั่งเศส ร่วมมือกับจิสด้าผลักดัน AIP เชื่อมโยงสู่ระดับนโยบาย

ฝรั่งเศส ร่วมมือกับจิสด้าผลักดัน AIP เชื่อมโยงสู่ระดับนโยบาย

          เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โครงการ THEOS-2 ในส่วนของการพัฒนาระบบ Actionable Intelligence Policy Platform หรือ AIP  โดยมี Mr.Didier Rouqutte ผู้แทนบริษัท Airbus ประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมกิจกรรม AIRBUS-GISTDA 3rd Joint Workshop on THEOS-2 ร่วมกับทาง สทอภ.และได้นำเสนอ AIP Conceptual Design โดย เน้น High Level Design ซึ่งทาง สทอภ. เห็นควรให้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำ Final Conceptual Design ให้มีความเชื่อมโยงไปสู่ระดับนโยบาย ทั้งด้าน Policy Response และ Policy Setting ต่อไป