• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย พร้อมทั้งคณะผู้วิจัย จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ได้ให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้คณะผู้เยี่ยมชมดูงาน ได้เข้าดูงานในส่วนของ “ห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต” เพื่อทราบถึงกระบวนการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต

 

Tags: