• ภาษาไทย
  • English

คณะข้าราชการ จากกรมการค้าภายใน เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

คณะข้าราชการ จากกรมการค้าภายใน เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  คณะข้าราชการ จากกรมการค้าภายใน จำนวน 32 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยมีนายบุญชุบ บุ้งทอง หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ให้การต้อนรับและนำคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน ได้เข้าดูงานในส่วนของ

  1.  “ห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต” เพื่อทราบถึงกระบวนการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และ
  2. “ห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม” เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานในส่วนของการรับสัญญาณดาวเทียมไปจนถึงการผลิตภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อภาพต่อไป

 

Tags: