• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อินเดียแจ้งยิงจรวดส่ง "จันทรายาน" ไปดวงจันทร์

อินเดียแจ้งยิงจรวดส่ง "จันทรายาน" ไปดวงจันทร์

 

239141.jpg

อินเดียแจ้งยิงจรวดส่ง "จันทรายาน" ไปดวงจันทร์

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่า "หน่วยการบินพลเรือนอินเดีย แจ้งเตือนจะมีการยิงจรวดส่งจันทรายานไปลงดวงจันทร์เพื่อทำการสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 04.00-05.00 น. (เวลาในประเทศไทย) หรืออาจจะเป็นวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562"

          อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทำการยิงจรวดได้ในวันและเวลาดังกล่าว อาจจะทำการยิงในช่วงวันที่ 18-30 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น. และจากการประเมินเส้นทางการยิงจรวดในเบื้องต้นไม่ส่งผลกระทบกับเส้นทางการบินและประเทศไทยแต่อย่างใด โดยชิ้นส่วนจรวดทั้ง 4 ท่อนหลักจะตกบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมด และชิ้นส่วนท่อนสุดท้าย (ท่อนที่ 4) จะตกห่างจากชายหาดจังหวัดภูเก็ตประมาณ 357.05 กิโลเมตร ตามภาพ...

ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะเห็นลำแสงจากการระเบิดของชิ้นส่วนจรวดได้ สำหรับการยิงจรวดส่งดาวเทียมในครั้งนี้ เป็นการยิงจรวด GSLV MKIII เพื่อส่งดาวเทียมไปศึกษาสำรวจดวงจันทร์ จากฐานปล่อยศรีหริโกตา ประเทศอินเดีย และหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางจิสด้าจะแจ้งให้ทราบทันที...