• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จีนแจ้งนำสถานีอวกาศเทียนกง-2 กลับสู่โลก

จีนแจ้งนำสถานีอวกาศเทียนกง-2 กลับสู่โลก

จีนแจ้งนำสถานีอวกาศเทียนกง-2 กลับสู่โลก โดยเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะเป็นวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ (คาดว่าจะเป็นจุดเดียวกับสถานีอวกาศเทียนกง-1 กลับสู่โลกเมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561) ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการทดลองในอวกาศ โดยการนำกลับสู่โลกในครั้งนี้สามารถควบคุมสถานีอวกาศได้ ซึ่งเป็นตามแผนงานที่กำหนดไว้ทุกประการ  ทั้งนี้ สถานีอวกาศเทียนกง-2 ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Long March 2F เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 จากฐานปล่อยในศูนย์ส่งดาวเทียมจิ่วฉวน กลางทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน

a959bdfe-ae3d-4f1b-9c47-9e07806d5f8a-879x485.jpeg

 

 

แหล่งที่มา http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/13/c_138223076.htmhttps://spacenews.com/china-appears-to-be-preparing-to-deorbit-its-tiang...