• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2019 ถึง 21 ก.ค. 2019