• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

4 ทีมสุดท้ายได้ไปต่อกับสุดยอดไอเดียเด่นสตาร์ทอัพอวกาศ

4 ทีมสุดท้ายได้ไปต่อกับสุดยอดไอเดียเด่นสตาร์ทอัพอวกาศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 62 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น , องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) , The National Space Policy Secretariat (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร เฟ้นหาไอเดียเด่นด้านธุรกิจนวัตกรรมอวกาศในงาน “S-Booster 2019” ค้นหาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมอวกาศ เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้กับประเทศไทย และเตรียมผลักดันสู่ Thailand Space Startup ให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต ณ ทรูดิจิตอลพาร์ค กรุงเทพฯ

การแข่งขัน S-Booster 2019 ในครั้งนี้ต้องการเฟ้นหาทีมที่โดดเด่นในการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรมอวกาศในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร โดยมุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าใจถึงทิศทาง เป้าหมายที่สอดคล้องกันของนโยบายที่จะผลักดันไปสู่ Thailand Space Startup ให้เกิดขึ้นได้ในประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการด้านอวกาศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจและพาณิชย์ของบ้านเราได้ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพ ได้นำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

สำหรับ การแข่งขันในงาน S-Booter 2019 ครั้งนี้ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 ทีมได้แก่ ทีม Manastu Space จากประเทศอินเดีย, Adama Aerospace จากประเทศฟิลิปปินส์, Kanchanit Thumrongboonkate,  Bluewatch จากประเทศไทย
โดยทั้งหมดนี้ จะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายน 2562 เพื่อเพิ่มทักษะในการขยายผลการสร้างไอเดียใหม่ๆ การสนับสนุนจับคู่ธุรกิจ และพบปะกับกลุ่มสตาร์ทอัพชั้นนำระดับโลก ตลอดจนส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมจากประเทศให้เข้าสู่ Global Value chain ในระดับนานาชาติ โดย 4 ทีมสุดท้ายดังกล่าว จะต้องแข่งขันในรอบ Final ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเฟ้นหาทีมสุดยอดไอเดียเพียง 1 เดียว ซึ่งจะได้มีโอกาสร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนำอย่าง ANA และ JAL ของญี่ปุ่นในโอกาสต่อไปด้วย

Tags: