• ภาษาไทย
  • English

เปรียบเทียบ ภาพถ่ายดาวเทียมสะท้อนถึงสภาพความชื้นในดินที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ภัยแล้ง

เปรียบเทียบ ภาพถ่ายดาวเทียมสะท้อนถึงสภาพความชื้นในดินที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ภัยแล้ง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เผยภาพถ่ายดาวเทียมสะท้อนถึงสภาพความชื้นในดินที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงวันที่ 16 – 23 กรกฎาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง พบว่า มีความชื้นในดินต่ำมาก ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้ พื้นที่ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม พื้นที่นอกเขตชลประทานจะได้รับผลกระทบมากกว่า เนื่องจากต้องพึ่งพาบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่สะท้อนถึงความชื้นในดินระดับต่ำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาราว 4-5 ปีแล้ว เนื่องจากปีที่ผ่านๆ มาไม่ได้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเหมือนกับปีนี้  ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ภัยแล้งได้ที่ http://drought.gistda.or.th/, http://droughtv2.gistda.or.th/

 

epriiybethiiyb_khwaamaehngaelng_2_sapdaah-01.jpg