• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เจ้าหน้าที่การข่าวเยี่ยมชม SKP

เจ้าหน้าที่การข่าวเยี่ยมชม SKP

          2 สิงหาคม 2562 กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นำนายทหารประทวนจากหลักสูตร เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 เยี่ยมชมจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เข้าเยี่ยมชมภารกิจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การควบคุม รับสัญญาณดาวเทียม การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม ห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน และ Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ