• ภาษาไทย
  • English

UAV Startup 2019 "รอบ On-site Demo" เสร็จสิ้นไปแล้ว

UAV Startup 2019 "รอบ On-site Demo" เสร็จสิ้นไปแล้ว

          เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมการแข่งขัน UAV Startup 2019 "รอบ On-site Demo" เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. 2562 ณ ชาญวีร์รีสอร์ท ปากช่อง นำทีมโดย GISTDA นายพรเทพ นวกิจกนก นายณัฐพล เลิศวัฒนนนท์ และทีม สอร. ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)โดยมีนางสาวมกมลมาศ ทองแก้ว และนางสาววสพรรณ แซ่ตั้น กพล. เข้าร่วมสนับสนุนการต่อยอดทางด้าน Business ให้กับกลุ่ม Startup ที่สนใจร่วมมือกับ GISTDA
          กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน Startup ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและความสามารถของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ มีผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 9 ทีม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ Disaster และ Dual Use Technology โดยรอบนี้ มีความพิเศษจากรอบอื่นๆ เนื่องจากเป็นการจำลอง/สาธิต การบินในสนามจริง เพื่อให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณา เก็บสะสมคะแนนในรอบนี้ 30 คะแนน ก่อนจะนำไปรวมกับ 70 คะแนน ในรอบ Final Round ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ภายในงาน Thailand Space Week 2019