• ภาษาไทย
  • English

จัดการประชุมหารือทวีภาคี ระหว่าง CNSA และ สทอภ.

จัดการประชุมหารือทวีภาคี ระหว่าง CNSA และ สทอภ.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ฝ่ายการต่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุมหารือทวีภาคี ระหว่าง China National Space Administration : CNSA สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สทอภ.โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานร่วมกับ Mr. Ge Xiaochun ทั้งสองฝ่ายได้มีการติดตามการดำเนินงานในสาขาที่ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน และหารือถึงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือ นอกจากนี้ยังได้หารือกันถึงโอกาสที่จะสร้างกิจกรรมที่เป็นความต้องการพัฒนาของ สทอภ. เพิ่มเติม