• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศรับสมัครงานโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ National Space Exploration (NSE)

ประกาศรับสมัครงานโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ National Space Exploration (NSE)

 ประกาศรับสมัครงาน
*******************
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ
National Space Exploration (NSE) 
*******************
โครงการ National Space Exploration ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เปิดรับสมัครนักวิจัยปฏิบัติการและวิศวกรประจำโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562

ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ
- มีสัญชาติไทย
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- มีความเข้าใจด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ สามารถทำงานวิจัยและวิเคราะห์การทดลองได้
- มีความเข้าใจด้านการประยุกต์งานวิจัยวิทยาศาสตร์ และการสร้างนวัตกรรม

ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
- มีสัญชาติไทย
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- คะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550
- สามารถใช้งานโปรแกรม SolidWorks หรือ CAD ได้ชำนาญ และเขียนโปรแกรมด้วย Visual C/C++ หรืออื่นๆ ได้
- สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้า และ/หรือมีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นงาน หรือสามารถใช้งานเครื่องกลประเภท CNC ได้

 การสมัคร
- ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาได้ที่

 napasorn@gistda.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-579-4970

 

69614847_3614134948612474_8843130614975561728_o.jpg

วันที่ของประกาศ: 
อังคาร, 3 กันยายน 2019
หมวดหมู่ของประกาศ: