• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ปี 63

ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ปี 63

web_update30012020-08.jpgweb_update30012020-15.jpgweb_update30012020-14.jpg

หรือ ติดตามข้อมูล PM2.5 ผ่านทางเว็บไซต์ 

http://fire.gistda.or.th/download.html

___________________________________________________

 

 

31 พ.ค. 2563 เวลา 14.05 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณภาคเหนือตอนบนไล่ลงมาตอนล่างบริเวณภาคกลาง และภาคใต้  สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบางพื้นที่  โดยพบคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพียงเล็กน้อย ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศยังคงมีเมฆค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200531_1405.jpg

 

 

___________________________________________________

30 พ.ค. 2563 เวลา 11.01 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ พบค่าคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่บางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ปทุมธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์   ภาพรวมในประเทศวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ เกือบทั่วทั้งประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)  ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศยังคงมีเมฆค่อนข้างมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200530_1322.jpg

___________________________________________________

27 พ.ค. 2563 เวลา  11.26น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

 ตรวจพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณภาคเหนือตอนบนไล่ลงมาตอนล่างบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบางพื้นที่
ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศยังคงมีเมฆค่อนข้างมาก และนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่พบค่าคุณภาพอากาศดีในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200527_1126.jpg

___________________________________________________

26 พ.ค. 2563 เวลา 13.47 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

สภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนไล่ลงมายังภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบคุณภาพอากศดี (สีเขียว) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบางพื้นที่ แต่บริเวณจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงพบคุณภาพอากศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เพียงเล็กน้อย ส่วนของภาคใต้ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม    อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200526_1347.jpg

___________________________________________________

25 พ.ค. 2563 เวลา 13.05 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

สภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมาก  สามารถตรวจพบค่าคุณภาพอากาศได้เฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แต่ยังคงพบคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)
    อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200525_1305.jpg

___________________________________________________

24 พ.ค. 2563 เวลา 10.55น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) กระจายอยู่บางพื้นที่ในบริเวณจังหวัด สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และยังพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) กระจายบางส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก  และพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันตกยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศยังคงมีเมฆค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200524_1055.jpg

___________________________________________________

23 พ.ค. 2563 เวลา 10.13น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) กระจายอยู่บางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดแพร่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี  บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อำนาญเจริญ นครพนม สกลนคร อุดรธานี และจังหวัด กาฬสินธุ์ และยังพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) กระจายตัวปะปนกันไป และพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศยังคงมีเมฆค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200523_1013.jpg

___________________________________________________

 

17 พ.ค. 2563 เวลา 10.49น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) กระจายอยู่บางพื้นที่ในบริเวณจังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครนายก เพรชบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ยโสธร  ศรีสะเกษ และยังพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) กระจายตัวปะปนกันไป โดยภาพรวมในประเทศวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) และคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบางพื้นที่

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

8d1c2995-e42a-435f-bde1-bd5841d81203.jpeg

 

___________________________________________________

 

16 พ.ค. 2563 เวลา 13.11น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่บางพื้นที่ในบริเวณจังหวัด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ อ่างทอง  และ ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมในประเทศวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) และคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบางพื้นที่ได้แก่จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ และ ชุมพร  ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200516_1311.jpg

___________________________________________________

15 พ.ค. 2563 เวลา 11.01 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบค่าคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่บางพื้นที่ในบริเวณพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร กาญจนบุรี และนครนายก   ภาพรวมในประเทศวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ เกือบทั่วทั้งประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200515_1101.jpg

___________________________________________________

14 พ.ค. 2563 เวลา 10.19 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ทั้งนี้พบค่าคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่บางพื้นที่ในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาพรวมในประเทศวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ เกือบทั่วทั้งประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200514_1019.jpg

___________________________________________________

13 พ.ค. 2563 เวลา 13.35 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

 ภาพรวมในประเทศวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ เกือบทั่วทั้งประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เนื่องมาจากหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้คุณภาพอากาศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้   โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200513_1114.jpg

___________________________________________________

12 พ.ค. 2563 เวลา 13.35 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และนครปฐม ภาพรวมในประเทศวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ เกือบทั่วทั้งประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เนื่องมาจากหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้คุณภาพอากาศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้   โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200512_1335.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.26 น.

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

จากสภาพอากาศของประเทศไทยในวันนนี้มีเมฆเป็นส่วนมาก  สามารถตรวจพบค่าคุณภาพอากาศได้เฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลำปาง และ ลำพูน  พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย และ ตาก
         อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200511_1126.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.05 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณภาคกลางในบางพื้นที่  รวมถึงคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในส่วนภาพรวมขทั่งประเทศคุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่โดยรอบ
         อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200510_1043.jpg

___________________________________________________

วันที่ 9 พฤษภาคม. 2563 เวลา 13.05 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า คุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เพียงเล็กน้อยบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบค่าคุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีเมฆมาก
         
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200509_1305.jpg

___________________________________________________

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.55 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

พบค่า คุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แถวบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยนาทและประทุมธานี นอกจากนั้นในภาพรวมทั้งประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่พบค่าคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง)  ปกคลุมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ในบางพื้นที่ยังคงมีเมฆมาก
.          
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200508_1055.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.16 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

พบค่า คุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เพียงเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้พบค่าคุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง)  ปกคลุมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่มีเมฆมาก                   
.          
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200507_1316.jpg

___________________________________________________

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.08 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

พบค่า คุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง)ปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน  ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไปจนถึงภาคใต้ 

ทั้งนี้ยังพบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เพียงเล็กน้อยในจังหวัด พิษณุโลก นครนายก และบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200506_1108.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 5 พฤษภาคม2563 เวลา 10.25 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

พบค่า คุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อย บริเวณพื้นที่จังหวัดสุโขทัย นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง) ในทุกภูมิภาคยกเว้นภาคใต้ที่พบเพียงสีเหลืองเท่านั้น หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บ้างในบางจังหวัด อาทิ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และนครสวรรค์  
.          
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200505_1025.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 4 พฤษภาคม2563 เวลา 11.20 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบค่า คุณภาพอากาศในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ (สีแดง) ในจังหวัดนครพนม คุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน  ภาคตะวันตกและภาคใต้บางส่วน แต่ยังพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับกับมีเมฆมากในหลายพื้นที่ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200504_1120.jpg
___________________________________________________


วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.37 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายตัวอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค
ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีเฆมปกคลุมมาก แต่ยังคงพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบางจังหวัดของภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200503_1037.jpg

 

___________________________________________________


วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.59 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคกลางบางพื้นที่ อีกทั้งยังพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค เว้นแต่ภาคใต้ที่ยังคงมีเฆมปกคลุมมาก แต่ก็ยังคงพบคุณภาพอากาศอากาศดี (สีเขียว) ในพื้นที่บางจังหวัดของภาคเหนือ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200502_1259.jpg

___________________________________________________


วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.49 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง โดยในทุกภูมิภาคพบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ภาพรวมทั้งประเทศสภาพอากาศวันนี้มีเมฆค่อนข้างมากในทุกพื้นที่                  
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200501_1049.jpg

___________________________________________________

วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 11.02 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก สลับกับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศมองเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดปกคลุมด้วยสีเหลืองสลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เกือบทั้งภาค ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้นั้นสภาพอากาศมีเมฆค่อนข้างมาก
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200429_1102.jpg

___________________________________________________

วันที่ 26 เม.ย. 2563 เวลา 13.35 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)  เพียงเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
ทั้งนี้พบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาค ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศมีเมฆค่อนข้างมากรวมถึงบริเวณภาคใต้
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200426_1335.jpg

 

 

 

 

 

___________________________________________________

วันที่ 25 เม.ย. 2563 เวลา 11.26 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยบริเวณจังหวัดแพร่ ทั้งนี้พบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคกลาง  ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศยังคงมีเมฆค่อนข้างมากรวมถึงบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200425_1126.jpg

___________________________________________________

วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 10.43 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก  ลพบุรี สระแก้ว กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ทั้งนี้พบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาค ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศยังคงมีเมฆค่อนข้างมากรวมถึงบริเวณภาคใต้

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200424_1043.jpg

 

___________________________________________________

 

วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 13.05 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยบริเวณจังหวัดหนองคาย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และกาญจนบุรี ทั้งนี้พบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาค ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศมีเมฆค่อนข้างมากรวมถึงบริเวณภาคใต้                          
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200423_1305.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยบริเวณจังหวัดตาก กาญจนบุรีและสกลนคร ทั้งนี้พบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวมไปถึงภาคตะวันออเฉียงเหลือเพียงเล็กน้อง นอกจากนี้ พื้นที่อื่นๆในประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลางสลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) โดยวันนี้ พื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆค่อนข้างมากอย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200422_1400.jpg

___________________________________________________

วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 13.17 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยบริเวณจังหวัดลำปาง กำแพงเพชร ตาก และกาญจนบุรี ทั้งนี้พบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนี้ พื้นที่อื่นๆในประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลางสลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) โดยวันนี้ พื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200421_1317.jpg

___________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ
20 เม.ย. 2563 เวลา 11.08 น.

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไปจนถึงภาคใต้ สลับกับคุณภาพอาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้บริเวณภาคเหนือคุณภาพอากาศวันนี้อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณตอนบนของภาค ส่วนภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปาน แต่อย่างไรภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพื่อป้องกัน PM 2.5 ไม่ให้หวนกลับมาอีก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200420_1108.jpg

 

___________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ
19 เม.ย. 2563 เวลา 13.29 น.

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตากและสุโขทัย ส่วนพื้นที่ของบริภาคเหนือไล่ลงมายังภาคกลางยังคงพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง (สีเหลือง) ในขณะเดียวกันพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมไปถึงภาคใต้ ยังคงมีคุณภาพอากาศที่ดี(สีเขียว) ให้เห็นอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200419_1329.jpg

___________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

18 เม.ย. 2563 เวลา 11.20 น.

ตรวจพบค่า PM 2.5 ลักษณะคุณภาพอากาศวันนี้เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณช่วงตอนบนของประเทศ ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร และพิษณุโลก ขณะเดียวกันพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) โดยเฉพาะช่วงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพียงบางส่วน นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณจังหวัดสระบุรี  สุรินทร์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกและภาคใต้ และพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่มีเมฆมากอย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200418_1120.jpg

___________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 วันนี้ช่วงเวลา 10.37 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) โดยวันนี้ยังคงพบเห็นบริเวณภาคเหนือตอนบน ตอนล่าง และบริเวณบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) รวมถึงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในโซนฝั่งตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้มีเมฆค่อนข้างมาก                                  
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

pm25_modis_20200417_1037.jpg

 

___________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ
เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 10.50 น.

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) โดยวันนี้พบมากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง  ที่เหลือพบกระจายตัวบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันตกสลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุม ทั้งนี้บริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆค่อนข้างมาก   
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200415_1050.jpg

 

 

___________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 13.11 น.

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่เพียงเล็กน้อย ตั้งแต่ภาคเหนือลงมา ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้พื้นที่ในภาพรวมทั้งประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก รวมถึงบริเวณภาคใต้ อาจเนื่องมาจากหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาซึ่งเป็นผลพวงจากพายุฤดูร้อน
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200414_1311.jpg

 

 

___________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ
เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 เวลา 11.02 น.

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง ภาคตะวันตก รวมถึงภาคกลาง พบสีแดงมากบริเวณพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  โดยหลายพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในประเทศวันนี้มีเมฆค่อนข้างมาก  
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
.
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #pm2.5
#ฝุ่น #ภาคเหนือ

70793.jpg

 

___________________________________________________

 

วันที่ 12 เม.ย.63 ช่วงเวลา 10.19 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

"เหนือแดงยกแผง"

าพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2563 เวลา 10.19 น. ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) หนาแน่นมากในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ สุโขทัย และกระจายไปในหลายพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร นครปฐม และราชบุรี ทางด้านภาคใต้ของประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) และโดยรวมทั้งประเทศยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200412_1019.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 11 เม.ย.63 ช่วงเวลา 11.14 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

 

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในบริเวณภาคเหนือลดลงค่อนข้างมากจากเมื่อวาน นอกจากนี้แล้วยังพบกระจายอยู่เช่นเคยในพื้นที่บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีพบสีแดงค่อนข้างมาก  สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)    ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีเมฆค่อนข้างมาก  ทั้งนี้สามารถพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) อยู่บ้างกระจายในภาคใต้ รวมถึงจังหวัดพังงาที่พบสีเขียวเกือบทั้งจังหวัด
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200411_1114.jpg

 

 

___________________________________________________

วันที่ 10 เม.ย. 2563 ช่วงเวลา 10.31 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ยังคงกระจายอยู่เช่นเคยโดยเฉพาะพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่มีผลมาจากจุด Hotspot ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบในพื้นที่บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันตก และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในส่วนของคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ก็พบเห็นหลายพื้นที่เช่นกันกระจายตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ  ขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาพรวมของประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก รวมไปจนถึงบริเวณภาคใต้
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200410_1031.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 9 เม.ย. 2563 ช่วงเวลา 11.27 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) กระจายอยู่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันตก และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ทั้งนี้ยังพบเห็นคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่บ้างในบางส่วนของพื้นที่ ขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาพรวมของประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก รวมไปจนถึงบริเวณภาคใต้
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

pm25_modis_20200409_1127.jpg

___________________________________________________

วันที่ 8 เม.ย. 2563 ช่วงเวลา 10.43 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ค่อนข้างหนาแน่นบริเวณภาคเหนือตอนบน ที่เหลือกระจายในหลายพื้นที่บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันตก และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) รวมทั้งคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้พื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้พบสีเหลืองค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200408_1043.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 7 เม.ย. 2563 ช่วงเวลา 13.05 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ทั้งนี้ยังพบเห็นคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ในบางส่วนของพื้นที่ ขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาพรวมของประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก รวมไปจนถึงบริเวณภาคใต้
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200407_1305.jpg

 

 

___________________________________________________

วันที่ 6 เม.ย. 2563 ช่วงเวลา 14.00 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตก และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)
ได้แก่บริเวณจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชบูรณ์  จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬแดงเกือบทั้งจังหวัด ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาพรวมของประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200406_1400.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 5 เม.ย. 2563 ช่วงเวลา 13.17 น.
 ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณภาคเหนือ สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางบางจังหวัดและบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ในขณะที่พื้นที่ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนบริเวณภาคใต้มีเมฆหนาแน่นในหลายพื้นที่
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200405_1317.jpg

___________________________________________________

วันที่ 4 เม.ย. 2563 ช่วงเวลา 11.08 น.

 ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

 

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) กระจายในหลายพื้นที่สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ตั้งแต่ภาคเหนือลงมา ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน และภาคกลาง  พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนบริเวณภาคใต้มีเมฆหนาแน่นในหลายพื้นที่
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200404_1108.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 3 เม.ย. 2563 เวลา 10.25 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

.
ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) หนาแน่นมากในหลายพื้นที่สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ตั้งแต่ภาคเหนือลงมา ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ไม่เว้นแม้กระทั่งพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางด้านภาคตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนบริเวณภาคใต้มีเมฆหนาแน่น
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200403_1025.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 2 เม.ย. 2563 เวลา 11.20 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ค่อนข้างหน่าแน่นบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร กาญจนบุรี ปทุมธานี นครปฐม นครนายก ราชบุรี รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑล  สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนลงมา ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้บางส่วน พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200402_1120.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 10.38 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ค่อนข้างหน่าแน่นบริเวณจังหวัดเชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนลงมา ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก ขณะที่พื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)        
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

pm25_modis_20200401_1038.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 12.59 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับมีเมฆมากในบางพื้นที่รวมถึงบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                                
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200331_1259.jpg

___________________________________________________

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 10.50 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ไปจนถึงบริเวณภาคใต้ ทั้งนี้พบเห็นคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) อยู่บ้าง โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส เขียวเกือบทั้งจังหวัด
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200330_1050.jpg

 

___________________________________________________

วันที่ 29 มี.ค. 2563 เวลา 13.11 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)ปกคลุมทั่วพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาถึงภาคกลางตอนบน หนักหน่อยจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก  พื้นที่โดยรวมทั้งประเทศส่วนใหญ่มีเมฆค่อนข้างมากและหลายพื้นที่พบเห็นคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

messageimage_1585473812901.jpg

 

___________________________________________________

 

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 11.02 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม นอกจากนี้ยังพบเห็นสีแดงสลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)
ในหลายพื้นที่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกพบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)
ยกเว้นภาคใต้ ที่พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับกับมีเมฆมากสลับกับมีเมฆมาก   
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200328_1102.jpg

___________________________________________________

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 10.19 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ค่อนข้างมาก แดงเกือบทั้งจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย น่าน หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบเห็นสีแดงสลับกับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่เกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นเพียงภาคใต้เท่านั้น ที่พบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับมีเมฆมาก    อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200327_1019_1.jpg

 

วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 11.14 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ค่อนข้างมาก หนักหน่อยจะเป็นช่วงบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน สลับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) นอกจากนี้แล้วยังพบกระจายตัวในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก พื้นที่โดยรวมทั้งประเทศส่วนใหญ่มีเมฆค่อนข้างมากและหลายพื้นที่พบเห็นคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้ยังพบเห็นคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บ้างในบางจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200326_1114.jpg

_________________________________________________________

 

วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 11.27 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODISทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันตก ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่วนใหญ่ยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่มีเมฆมากและพบเห็นค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) แถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และระนอง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200324_1127.jpg

_________________________________________________________

วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 10.44 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่วนใหญ่ยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง (สีเหลือง)
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

90428194_10157810015701265_9182967394010660864_o.jpg

_________________________________________________________

 

วันที่ 22 มี.ค.2563 ช่วงเวลา 13.05 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณภาคเหนือและภาคกลาง ได้แก่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท และกาญจนบุรี อีกทั้งยังพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่  ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง (สีเหลือง) อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

s_29786120_0.jpg

 

 

_________________________________________________________

 

วันที่ 21 มี.ค.2563 ช่วงเวลา 14.00 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย และ อุตรดิตถ์
สลับกับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยภาพรวมส่วนใหญ่ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)เป็นส่วนใหญ่  และพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ได้บ้างบริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศ

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200321_1400.jpg

 

_________________________________________________________

 

วันที่ 20 มี.ค.263 ช่วงเวลา 13.17 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในหลายพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปกคลุมพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมทั้งประเทศส่วนใหญ่ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) บางพื้นที่มีเมฆค่อนข้างมาก ขณะที่ทางภาคใต้พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบางพื้นที่พบสีเขียวหนาแน่นบริเวณจังหวัดยะลา สงขลา และปัตตานี อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200320_1317.jpg

 

_________________________________________________________

 

วันที่ 19 มี.ค.263  ช่วงเวลา 11.08 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในหลายพื้นที่ สลับกับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ปกคลุมพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคตะวันออก โดยภาพรวมทั้งประเทศส่วนใหญ่ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)  ขณะที่ทางภาคใต้พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบางพื้นที่พบสีเขียวหนาแน่นบริเวณจังหวัดสตูล สงขลา และปัตตานี  อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200319_1108.jpg

_________________________________________________________

 

18 มี.ค.63 ช่วงเวลา 10.26 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เกาะกลุ่มกันมาก สลับกับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ปกคลุมหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางภาคเหนือวันนี้พบเห็นเพียงบริเวณจังหวัดเชียงรายเท่านั้น  ขณะที่ทางภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200318_1026.jpg

 

_________________________________________________________

 

17 มี.ค.63 ช่วงเวลา 11.21 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)  สลับกับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ปกคลุมหลายพื้นที่เกือบทุกภูมิภาค  ขณะที่ทางภาคใต้พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบางพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200317_1121.jpg

 

____________________________________________________

14 มี.ค.63 ช่วงเวลา 10.50 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ค่อนข้างมาก สลับกับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ปกคลุมหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ไล่ลงมาทางภาคตะวันตก ภาคกลาง ไปจนถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับมีเมฆบางส่วน  อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

                    pm25_modis_20200314_1050.jpg

____________________________________________________

13 มี.ค.63 ช่วงเวลา 13.10 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ยังวนเวียนอยู่ภาคเหนือตอนบนค่อนข้างมาก สลับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังพบกระจายอยู่แถบภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันตกแถวๆจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานีและกาญจนบุรี นอกจากนี้ภูมิภาคอื่นๆส่วนใหญ่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ขณะเดียวกันภาคใต้หลายพื้นที่มีเมฆค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200313_1310.jpg

____________________________________________________

12 มี.ค.63 ช่วงเวลา 11.02 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนล่างแถบจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และกำแพงเพชร  ภาพรวมทั้งประเทศปกคลุมด้วยคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ สลับสีส้มและคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เล็กน้อย ขณะเดียวกันภาคใต้หลายพื้นที่มีเมฆค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200312_1102.jpg

_________________________________________________________

11 มี.ค.63 ช่วงเวลา 13.23 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยบ สลับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานีและราชบุรี  ภาพรวมทั้งประเทศปกคลุมด้วยคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ และพบเห็นคุณภาพอากาศดีสีเขียวได้บ้างบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ตาก ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร                                         
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200311_1323.jpg

_________________________________________________________

9 มี.ค. 2563 เวลา 11.27 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยบริเวณพื้นที่จังหวัดตากติดชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา บริเวณภาคกลางรวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในขณะที่คุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สามารถพบเห็นได้บ้างเพียงเล็กน้อยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้             
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200309_1032.jpg

_________________________________________________________

 

8 มี.ค. 2563 เวลา 11.27 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบค่า คุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน จนถึงดี (สีเขียว) สลับกับมีเมฆมากในหลายพื้นที่ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200308_1127.jpg

 

_________________________________________________________

7  มี.ค.63 ช่วงเวลา 13.47 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พบค่า คุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง) จนถึงดี (สีเขียว) สลับกับมีเมฆมากในหลายพื้นที่ของประเทศ จะมีจุดสีส้มที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพให้เห็นบ้างแต่น้อยมากๆ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

 

_________________________________________________________

7  มี.ค.63 ช่วงเวลา 10.44 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยสลับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)
ปกคลุมบริเวณพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี  เพชรบุรี  และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์  โดยพื้นที่ทางภาคเหนือพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)
ขณะเดียวกันทุกภูมิภาคทั่วประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก                      
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm_07_03_2020.jpg

_________________________________________________________

4 มี.ค.63 ช่วงเวลา 13.17 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)​เพียงเล็กน้อยสลับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ปกคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุโขทัย และกำแพงเพชร  ขณะเดียวกันทุกภูมิภาคทั่วประเทศมีเมฆค่อนข้างมาก                       
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200304_1317.jpg

___________________

3 มี.ค.63 ช่วงเวลา 11.08 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้ พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)สลับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)ปกคลุมหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่มีสีส้มสลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีเมฆค่อนข้างมาก           
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200303_1108.jpg

 

___________________
 2 มี.ค.63 ช่วงเวลา 10.26 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)ค่อนข้างมากสลับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)ปกคลุมหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ไล่ลงมาทางภาคตะวันตก ภาคกลาง ไปจนถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมแดงเกือบทั้งจังหวัด ขณะที่พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสีแดงสลับสีส้มให้เห็นเช่นกันพื้นที่ส่วนใหญ่วันนี้มีเมฆค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกมีเมฆมากทุกจังหวัด ส่วนทางภาคใต้หลายพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับมีเมฆมาก                        
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200302_1026.jpg

___________________

1 มี.ค.63 ช่วงเวลา 11.21 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมส่วนใหญ่ของประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ขณะเดียวกับพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณภาคใต้ตอนล่างแถบๆจังหวัดตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี  ยะลาและนราธิวาส                      
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200301_1121.jpg

__________________________

29 ก.พ.63 เวลา 10.38 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อช่วงสายของวันนี้ ช่วงเวลา 10.38 น. พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)​ค่อนข้างมากสลับคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ปกคลุมหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ไล่ลงมาทางภาคตะวันตก ภาคกลาง  ไปจนถึงบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีสีส้มสลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)​ ภาคใต้หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศปานกลาง สลับกับมีเมฆบางส่วน   
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm_29.jpg

__________________________

27 ก.พ.63 เวลา 10.50 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อช่วงสายของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พบค่าคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น บุรีรัมย์ สระแก้ว นครราชสีมา เป็นต้น สำหรับภาคกลางยังคงมีให้เห็นในบริเวณสระบุรี ปทุมธานี หรือแม้แต่ฝั่งตะวันตกของประเทศอย่างเช่น กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ในขณะที่ภาคตะวันออกยังพอมีให้เห็นประปราย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

106614.jpg

__________________________

26 ก.พ.63 เวลา 13.10 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง (สีแดง) และในระยะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกันไปกระจายเป็นหย่อมๆในหลายพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกพบเพียงบริเวณพื้นที่จังหวัดตราดที่พบเห็นสีแดง ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น บริเวณเทือกเขาบรรทัด ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา   ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่พบคุณภาพอากาศปานกลาง  (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)  เพียงเล็กน้อย จังหวัดมุกดาหารเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่พบคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัด ส่วนบริเวณด้ามขวานของไทยยังคงมีเมฆมาก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200226_1310.jpg

 

__________________________

25 ก.พ.63 เวลา 11.02 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง (สีแดง) ค่อนข้างเล็กน้อย และในระยะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกันไปกระจายอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) รวมไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือสลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200225_1102.jpg

_________________

24 ก.พ. 2563 เวลา 10.20 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

ช่วงสายวันนี้ (10.20 น.) ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ ทั้งในระยะเริ่ม (สีส้ม) และส่งผลกระทบโดยตรง (สีแดง) ค่อนข้างหนาแน่นสลับกันไปในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เน้นๆ หน่อยก็เห็นจะเป็นที่ ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พะเยา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ระยอง จันทบุรี สระบุรี นครปฐม  ราชบุรี นครนายก ชลบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ยังมีอีกหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีค่าคุณภาพอากาศระดับปานกลาง (สีเหลือง) อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200224_1020.jpg

 

___________________________________________

23 ก.พ. 2563 เวลา 11.14 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

วันนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ตรวจพบค่า PM 2.5 ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)ในบางพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี สระบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ แต่ก็จะมีบางพื้นที่ของอุทัยธานี และสระบุรีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่พบคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ (สีแดง) โดยรวมแล้วถือว่าประเทศไทยยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลางอยู่ (สีเหลือง) ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก   อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

8ea9ac76-f70d-43a6-b545-4f1b0bf42419.png

___________________________________________

22 ก.พ. 2563 เวลา 10.32 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS 

วันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน ตรวจพบค่า PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)สลับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ภาพรวมของทั้งประเทศยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)​ ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก   อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

a51646d5-8e85-42d1-b63a-5e110b5860a3.jpeg

___________________________________________

20 ก.พ. 2563 เวลา 10.44 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

วันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน ตรวจพบค่า PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย และจังหวัดตราด ขณะที่หลายพื้นในภาคเหนือไล่ลงมายังภาคกลางยังคงพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณจังหวัดพะเยา ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับ สำหรับภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200220_1044.jpg

 

___________________________________________

19 ก.พ. 2563 เวลา 13.05 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบสุขภาพ (สีแดง) ค่อนข้างเล็กน้อยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์และสุโขทัย ทั้งนี้พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เกาะกลุ่มในบริเวณภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร รวมไปถึงบริเวณภาคกลางแทบทุกจังหวัด ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลืองทั้งภูมิภาค ขณะเดียวกันลงมาทางภาคใต้มีเมฆมากปกคลุมเกือบทุกพื้นที่   อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200219_1305.jpg

 

_______________________

18 ก.พ. 2563 เวลา 10.56 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยสลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ส่วนใหญ่พบบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ พิจิตร สระบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ขณะที่คุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) พบกระจายบางพื้นที่ในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศมีเมฆค่อนข้างมากรวมถึงบริเวณภาคใต้                         
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200218_1056_0.jpg

 

___________________________________________________________________

17 ก.พ. 2563 เวลา 13.16 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบสุขภาพ (สีแดง) ค่อนข้างประปรายสลับกับคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และลำปาง ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในประเทศพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งนี้บริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200217_1316.jpg

__________________________________________________________________

16 ก.พ. 2563 เวลา 11.08 น.
ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบค่า คุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง) จนถึงดี (สีเขียว) สลับกับมีเมฆมากในหลายพื้นที่ของประเทศ จะมีจุดสีส้มที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพให้เห็นบ้างแต่น้อยมากๆ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200216_1108.jpg

 

 

 

__________________________________________________________________

 

15 ก.พ. 2563  เวลา 10.25 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบค่าคุณภาพอากาศในระดับปานกลาง (สีเหลือง) จนถึงดี (สีเขียว) สลับกับมีเมฆมากในหลายพื้นที่ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200215_1025.jpg

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 

14 ก.พ. 2563 เวลา 11.20 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

ตรวจพบค่า PM 2.5 ลักษณะคุณภาพอากาศวันนี้พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เป็นส่วนใหญ่สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) โดยเฉพาะช่วงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคกลางและภาคตะวันตก

ขณะที่พื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่มีเมฆมาก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ 

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

____pm25_modis_20200214_1120.jpg________

 

__________________________________________________________________

 

13 ก.พ. 2563 เวลา 10.38 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ตรวจพบค่า PM 2.5 ลักษณะคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)​ สลับกับระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ช่วงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร เพชรบูรณ์ และหนองบัวลำภู โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดหนองคายพบสีส้มเกือบทั้งจังหวัด ทั้งนี้ในภาพรวมของประเทศยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)​ขณะที่ภาคใต้มีเมฆมากเกือบทุกพื้นที่  อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

88997.jpg

 

__________________________________________________________________

 

12 ก.พ. 2563 เวลา 12.59 น.

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

ตรวจพบค่า PM 2.5 ลักษณะคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ช่วงบริเวณตอนบนของประเทศ พื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ ขณะเดียวกันพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค สภาพอากาศโดยทั่วไปทั้งประเทศวันนี้ค่อนข้างมีเมฆมาก                 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200212_1259.jpg

 

___________________________________________________________

 

 

11 ก.พ. 2563 เวลา 13.10 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ตรวจพบค่า PM 2.5

 ลักษณะคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ช่วงบริเวณตอนกลางของประเทศ แถบๆจังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกรวมไปจนถึงภาคใต้มีเมฆค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200211_1050.jpg

__________________________________________________________________

10 ก.พ. 2563 เวลา 13.10 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ตรวจพบค่า PM 2.5

หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในขณะที่บางพื้นที่ในบริเวณภาคกลางพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีสีเขียวให้เราพอได้เห็นอยู่บ้าง
สำหรับภาคใต้ยังคงมีเมฆเป็นส่วนมาก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200210_1310.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 9 ก.พ. 2563 เวลา 11.02 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ตรวจพบค่า PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ พื้นที่บางส่วนในบริเวณภาคเหนือตอนบน และบริเวณภาคกลางของประเทศ               
นอกจากนี้ ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี(สีเขียว)​ปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ สำหรับภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

a225fa88-bbcd-41e1-b75e-6001d6bef38b.jpeg

________________________________________________________________


วันที่ 8 ก.พ. 2563 เวลา 13.22 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ตรวจพบค่า PM 2.5 ในหลายพื้นที่ดีขึ้นกว่าช่วงเช้า แต่อย่างไรก็ตาม ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ให้เราได้เห็นเป็นขวัญตาครับ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200208_1322.jpg

 

 

__________________________________________________________________

วันที่ 8 ก.พ. 2563 เวลา 10.19 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เกาะกลุ่มค่อนข้างหนาแน่นในบริเวณภาคเหนือ ค่อนลงไปทางตอนล่างบริเวณจังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร และตาก  ไล่ลงมาทางภาคกลาง บริเวณจังหวัด สุพรรณบุรี  สระบุรี นครนายก และปทุมธานี ในขณะที่หลายพื้นที่ดังกล่าวยังพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) เช่นเดียวกันด้วย

นอกจากนี้ ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับ สำหรับภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

s_4014124_0.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 10.31 น.
ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ที่เริ่มและมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม และสีแดง) ซึ่งส่วนใหญ่กระจายอยู่ในบางพื้นที่ทางตอนบนของประเทศในเขตจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู ขอนแก่น เพชรบูรณ์ และชัยภูมิ                       
ทั้งนี้ ระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)  ยังคงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ค่อนข้างมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200206_1031.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา 11.27 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ผสมกับระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) พบมากกระจายอยู่ช่วงตอนบนของประเทศบริเวณพื้นที่เขตจังหวัดน่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์และอุดรธานี  ทั้งนี้ (สีเหลือง) คุณภาพอากาศปานกลาง ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศค่อนข้างมีเมฆ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200205_1127.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 10.43 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ
ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ผสมกับระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) พบมากช่วงบริเวณตอนกลางของประเทศบริเวณพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ (สีเหลือง) คุณภาพอากาศปานกลาง ยังคงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ  และบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200204_1043.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 3 ก.พ. 2563 เวลา 13.05 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ
ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย ชัยนาท สุพรรณบุรี และปทุมธานี ขณะเดียวกันพบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ทั้งนี้ (สีเหลือง) คุณภาพอากาศปานกลาง ยังคงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ  และบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200203_1305_0.jpg

__________________________________________________________________

วันที่ 2 ก.พ. 2563 เวลา 13.59 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  กระจายอยู่หลายพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดสุโทัย ตาก กำแพงเพชร ไล่ลงมาถึง นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี ตราด  รวมถึงกรุงเทพมหาครและปริมณฑล ภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับ ปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ และบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก ขณะที่บางจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)​เกือบทั้งจังหวัด รวมถึงอีกหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบคุณภาพอากาศดีเช่นกันครับ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

76540.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมบอกอะไรเราเกี่ยวกับค่า PM2.5...

วันที่ 1 ก.พ. 2563 เวลา 13.16 น.
ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ปะปนอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ปทุมธานี นครปฐม และกรุงเทพ ทั้งนี้ โดยภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวอยู่ทั่วไป ขณะที่บางพื้นที่มีเมฆค่อนข้างมากเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200201_1316.jpg

 

__________________________________________________________________

30 ม.ค. 2563 เวลา 10.25 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี กาญจนบุรี รวมถึงคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) ด้วยเช่นกันในหลายจังหวัด ทางภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงทางตะวันตกของประเทศ นอกจากนี้ยังพบในแถวๆ ภาคกลาง อย่างเช่นชัยนาท ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุกๆภาค
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

73401.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 11.20 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ปะปนอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ทั้งนี้ ภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ค่อนข้างมีคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัด ขณะที่บางพื้นทางช่วงภาคตะวันออกและบริเวณภาคใต้ มีเมฆค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า
#gistda
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200129_1120.jpg

__________________________________________________________________

 

วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 10.37 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

 

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ปะปนอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ เลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองคาย และบึงกาฬ ทั้งนี้ โดยภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายตัวอยู่ทั่วไป ขณะที่บางพื้นที่มีเมฆค่อนข้างมากเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200128_1037.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 12.58 น. 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ 

วันนี้ได้ภาพมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ แต่ก็พอจะประเมินคร่าวๆ ได้ครับว่า ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) เพียงบางส่วนอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตอนกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยา แพร่ เชียงราย และสุโขทัย ทั้งนี้ โดยภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศระดับปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายตัวอยู่ทั่วไป ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสภาพอากาศที่ในระยะนี้มีลมแรง สลับกับมีฝนในบางพื้นที่ จึงทำให้อากาศหมุนเวียนได้ดี นอกจากนี้ บริเวณภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้หลายพื้นที่ค่อนข้างมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200127_1258.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 10.49 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ได้ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) โดยวันนี้พบในบริเวณจังหวัด แพร่ และลำปาง
คุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปะปนกันไป พบได้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณจังหวัด ตาก ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร  ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ อุดรธานี นครพนม สกลนคร และภาคกลางบางส่วน ทั้งนี้ โดยภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายตัวอยู่ทั่วไป

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200126_1049.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13.10 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปะปนกันไป โดยวันนี้พบได้แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดพะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายกและกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่อนข้างมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200125_1310.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 11.01 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปะปนกันไป โดยวันนี้พบได้แถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์มหาสารคาม นครราชสีมา ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่อนข้างมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200124_1101.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 10.19 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปะปนกันไป ที่ค่อนข่างหนาแน่นจะอยู่แถวบริเวณภาคเหนือตอนกลางและตอนล่างบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ไล่ลงมาแถวภาคกลางพบมากที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครปฐม รวมทั้งฝั่งตะวันตกอย่างกาญจนบุรี ราชบุรี และตะวันออกในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้วก็มีให้เห็นเช่นกัน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู และขอนแก่น ภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับ ปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ และภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200123_1019.jpg

 

__________________________________________________________________

 

วันที่ 22 ม.ค. 2563 เวลา 11.14 น.

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  และระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปนกันไป แถวบริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน ตาก แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม ทั้งนี้ โดยภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับ ปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่คุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เกือบทั้งจังหวัดยังพอมีให้เห็นได้บ้างในบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200122_1114.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ 

วันที่ 21 ม.ค.2563 เวลา 10.31 น.

ตรวจพบค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) กระจายปนกันไป ที่ค่อนข่างหนาแน่นจะอยู่บริเวณภาคเหนือตอนกลางแถวลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือตอนล่าง อาทิ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร ไล่ลงมาแถวภาคกลางตอนบน แถวอุทัยธานี นครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง รวมทั้งฝั่งตะวันตกอย่างกาญจนบุรี และยังรวมถึงนครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ทั้งนี้ โดยภาพรวมของพื้นที่ทั้งประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับ ปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ และภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200121_1031.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 11.26 น.

ทั้งประเทศ พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร และพบประปรายในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดแพร่ สุโขทัย ตาก ชัยนาทและปทุมธานี   นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ ในบริเวณพื้นที่ต่างๆหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง)​เป็นส่วนใหญ่รวมถึงพื้นที่บางส่วนมีเมฆมากครับ ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก  

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20200120_1126.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 10.43 น.

ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) หนาแน่นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร และพบประปรายในพื้นที่บางส่วนนครสวรรค์ แพร่ ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม อุทัยธานี และสมุทรปราการ 

นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ ในบริเวณพื้นที่ต่างๆหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง)​เป็นส่วนใหญ่ครับ ส่วนบริเวณภาคใต้ค่อนข้างมีเมฆมาก 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200119_1043_1.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 13.05 น.

ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ที่หนาแน่นหน่อยจะอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร และพบประปรายในพื้นที่บางส่วนนครสวรรค์ และอุทัยธานี   นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ ในบริเวณพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง)​ ครับ ส่วนบริเวณภาคใต้ค่อนข้างมีเมฆมาก  

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ โดยจิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

f3122f56-31b5-43cf-bf8d-9215412f8f04.jpeg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 10.55 น.

ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งประเทศ พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่จังหวัด แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพช พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา ส่วนพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆค่อนข้างมาก ทั้งนี้ภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เกือบทั้งจังหวัดในบริเวณพื้นที่จังหวัดยะลา สำหรับรายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

โดย จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

pm25_modis_20200117_1055.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 13.16 น.

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี นครปฐม ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้แล้วในภาพรวมของประเทศพบค่าคุณภาพปานกลาง (สีเหลือง) เป็นส่วนใหญ่ 

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20
 

pm25_modis_20200116_1316.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 11.27 น.

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน (สีแดง) ลดลงจากเมื่อวาน โดยวันนี้พบในบริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์และอุทัยธานี นอกจากนี้ พบคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ปะปนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20200115_1107.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563  เวลา 10.25 น.

พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน (สีแดง) ค่อนข้างมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก น่าน แพร่ ลำพูน อุตรดิตถ์  ตาก เพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี นครปฐม และนนทบุรี นอกจากนี้ พบคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ปะปนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20200114_1025.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 13 ม.ค. 2563  เวลา 11.20 น.

เป็นอีก 1 วันที่พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) เกิดขึ้นในประเทศโดยวันนี้พื้นที่ที่พบคือจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา  ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) พบในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก อุทัยธานี ลพบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้งประเทศยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20200113_1120.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 12 ม.ค. 2563  เวลา 10.37 น.

พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)​ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี กำแพงเพชร อุทัยธานี ลพบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร   ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ นครปฐม สระบุรี นครนายก สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสตูล     โดยภาพรวมทั้งประเทศยังคงมีคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)​

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

50672.jpg

 

__________________________________________________________________


ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 10.49 น.

พบค่าคุณภาพอากาศในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี นครปฐม นครนายก นนทบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ภาพรวมของประเทศโดยส่วนใหญ่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20200110_1049.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 8 ม.ค. 2563  เวลา 11.01 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลาง โดยพบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก บริเวณจังหวัด สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครปฐม กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ซึ่งจุดสีส้มในภาคเหนือส่วนหนึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยพื้นที่ที่พบคุณภาพอากาศดี(สีเขียว) จะอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสลับคุณภาพอากาศปานกลาง ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

​อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20200108_1101.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 7 ม.ค. 2563 เวลา 10.19 น.

พบค่าคุณภาพอากาศในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายและกำแพงเพชร ซึ่งจุดสีแดงในภาคเหนือส่วนหนึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ผนวกกับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยา ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาทสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ภาพรวมของประเทศโดยส่วนใหญ่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20200107_1019.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 5 ม.ค. 2563  เวลา 10.31 น. 

พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูนและกรุงเทพมหานคร ซึ่งจุดสีส้มในภาคเหนือส่วนหนึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่  ทั้งนี้ภาพรวมของประเทศโดยส่วนใหญ่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)

​อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวเข้าสู่ปีที่20

pm25_modis_20200105_1031.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 10.43 น.

พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับ คุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างจะมีคุณภาพดีปกคลุมหลายจังหวัด ขณะที่บางพื้นที่พบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์  ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวเข้าสู่ปีที่20

pm25_modis_20200103_1043.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 1 ม.ค. 2563 เวลา 10.55 น.

พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับ คุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนบริเวณภาคใต้ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวเข้าสู่ปีที่20

pm25_modis_20200101_1055.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 31 ธ.ค. 2562  เวลา 13.16 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)​ ปกคลุมในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างจะมีคุณภาพดีปกคลุมหลายจังหวัด ขณะที่บางพื้นที่มีเมฆปกคลุมรวมถึงภาคใต้ที่มีเมฆเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
.
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวเข้าสู่ปีที่20

pm25_modis_20191231_1316.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 30 ธ.ค. 2562  เวลา 11.07 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมบริเวณภาคเหนือไล่ลงมาจนกระทั่งภาคกลาง ทั้งนี้พบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน โดยพบมากที่สุดบริเวณพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)​ปกคลุมแทบทุกพื้นที่ของภาค ขณะเดียวกันภาคใต้พบคุณภาพอากาศดีบริเวณจังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี ตรังและกระบี่ แต่ในหลายพื้นที่ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

img_0193_0.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 27 ธ.ค. 2562  เวลา 13.40 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมในหลายพื้นที่ตอนกลางของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ยังมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เราได้เห็นพอสมควรแถวๆ จังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ยังพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่  อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร  นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี รวมไปถึงกรุงเทพและเขตปริมณฑล

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191227_1340.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 25 ธ.ค. 2562  เวลา 13.53 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ปกคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในวันนี้พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ขณะพื้นที่บางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ยังคงมีเฆมมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191225_1353.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 23 ธ.ค. 2562  เวลา 11.01 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ปกคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในวันนี้พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) บริเวณพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาทและสุพรรณบุรี ขณะที่มีหลายจังหวัดพบคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัด อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร พังงา และสตูล บางพื้นที่ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191223_1101.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 22 ธ.ค. 2562  เวลา 10.19 น.

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 22 ธ.ค. 2562  เวลา 10.19 น. พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบคุณภาพอากาศปานกลางสลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)​  โดยในวันนี้พบคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง)​รวมกับระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท    สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี  รวมไปถึงพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในบริเวณจังหวัดพิจิตร อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี และนครปฐม ขณะที่ในหลายพื้นที่ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191222_1019_edit.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 21 ธ.ค. 2562  เวลา 11.14 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)  สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)​ ปกคลุมบริเวณภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลาง โดยพบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ บริเวณจังหวัดลำปาง แพร่ ตาก และกำแพงเพชร ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)เป็นส่วนใหญ่ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่สลับกับมีคุณภาพอากาศปานกลางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  รวมถึงบริเวณภาคใต้พบคุณภาพอากาศดีในบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต ส่วนพื้นที่อื่นสลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง ขณะที่ในหลายจังหวัดภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

0b88eca2-2664-43c1-9bde-3267318dd102.jpeg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 20 ธ.ค. 2562  เวลา 10.31 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)  ปกคลุมบริเวณภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลาง โดยพบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)​ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง   ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191220_1031_copy.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 19 ธ.ค. 2562  เวลา 13.46 น.

พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี ขณะที่หลายพื้นที่ยังคงมีเมฆมากรวมไปถึงภาคใต้ก็ยังคงมีเมฆมากเช่นกัน

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191219_1126.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 18 ธ.ค. 2562  เวลา 13.46 น.

พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมบริเวณภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่  น่าน  หนองคายและจังหวัดเลย ขณะที่หลายพื้นที่ยังคงมีเมฆมากรวมไปถึงภาคใต้ก็ยังคงมีเมฆมากเช่นกัน

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191218_1346.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 18 ธ.ค. 2562  เวลา 10.43 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว)  สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของภาคใต้ไปยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191218_1043.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 17 ธ.ค. 2562  เวลา 13.05 น.

 พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ปกคลุมบริเวณภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคายและบึงกาฬ ขณะที่หลายพื้นที่ยังคงมีเมฆมากรวมไปถึงภาคใต้ก็ยังคงมีเมฆมากเช่นกัน

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191217_1305.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 16 ธ.ค. 2562  เวลา 10.55 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ปกคลุมบริเวณภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม พบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  ส่วนบริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก 

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191216_1055.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 15 ธ.ค. 2562  เวลา 13.16 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)  ปกคลุมบริเวณภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอนพบคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัด นอกจากนี้ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทุกพื้นที่มีคุณภาพอากาศดีปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไปในปริมาณมากสลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191215_1316.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 14 ธ.ค. 2562  เวลา 11.07 น.

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 14 ธ.ค. 2562  เวลา 11.07 น. พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)  ปกคลุมบริเวณภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านพบคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัด นอกจากนี้ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทุกพื้นที่มีคุณภาพอากาศดีปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไปในปริมาณมากสลับกับคุณภาพอากาศปานกลางเพียงเล็กน้อย ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191214_1107.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 13 ธ.ค. 2562  เวลา 13.28 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ปกคลุมบริเวณภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านพบคุณภาพอากาศดีเกือบทั้งจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีบางพื้นที่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครที่มีคุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) และ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแห่งมีคุณภาพอากาศดีกระจายอยู่ทั่วไปสลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง เน้นที่จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย ชัยภูมิ นครราชสีมาและบุรีรัมย์มีคุณภาพอากาศดีปกคลุมปริมาณมาก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191213_1328.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 13 ธ.ค. 2562  เวลา 10.25 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมเกือบทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังมีบางพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) และ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแห่งมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายอยู่ประปราย ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191213_1025.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 12 ธ.ค. 2562  เวลา 11.20 น.

พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ สลับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปพบค่าคุณภาพอากาศดีในบริเวณพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่และตรัง ในขณะที่พื้นที่อื่นๆยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191212_1120.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 11 ธ.ค. 2562  เวลา 13.40 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมเกือบทั้งประเทศ ในขณะที่บางจังหวัดในเขตภาคเหนือ เช่น น่าน พะเยา เชียงราย รวมถึง หลายจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายให้เห็นอยู่
นอกจากนี้ ยังมีบางพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม)

ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191211_1340.jpg

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 11 ธ.ค. 2562  เวลา 10.37 น.

พบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมเกือบทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังมีบางพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) และ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแห่งมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) กระจายอยู่ ทั้งนี้ จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191211_1037.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 10 ธ.ค. 2562  เวลา 12.58 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191210_1258.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 9 ธ.ค. 2562  เวลา 13.53 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว)  ปกคลุมทั่วทั้งประเทศ สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) บางพื้นที่ของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศ ในส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191209_1353.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 9 ธ.ค. 2562  เวลา 10.49 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว)  สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

pm25_modis_20191209_1049.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 8 ธ.ค. 2562  เวลา 13.10 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว) สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน ยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191208_1310.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 7 ธ.ค. 2562  เวลา 11.01 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว)  สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191207_1101.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 6 ธ.ค. 2562  เวลา 13.22 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว)  สลับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191206_1322.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 6 ธ.ค. 2562  เวลา 10.19 น.

พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191206_1019.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 5 ธ.ค. 2562  เวลา 11.14 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในเขตพื้นที่ตอนบนของประเทศ ในขณะที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191205_1114.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 4 ธ.ค. 2562  เวลา 13.34 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในเขตพื้นที่ตอนบนของประเทศ แต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ส้ม) บ้างเล็กน้อยบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ในขณะที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

 

pm25_modis_20191204_1334.jpg

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 4 ธ.ค. 2562  เวลา 10.31 น.

พบค่าคุณภาพที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการบางส่วน สำหรับในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในขณะที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191204_1031.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 3 ธ.ค. 2562  เวลา 11.26 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ค่อนข้างมากในบริเวณภาคเหนือตอนกลางไล่มาจนถึงภาคกลาง และภาคตะวันออก
ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)กระจายอยู่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นบริเวณกว้าง สำหรับภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก    

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

pm25_modis_20191203_1126_edit.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 2 ธ.ค. 2562  เวลา 13.46 น.

พบค่า PM2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (เหลือง) - ดี (เขียว) โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนไล่มาจนถึงภาคกลางตอนล่าง และพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมาก ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างพม่า ลาว และกัมพูชา ก็มีภาพรวมของค่า PM 2.5 ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

d2b892fa-d823-4504-9a0e-3b318056e95a.jpeg

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 2 ธ.ค. 2562  เวลา 10.43 น

 พบค่าคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบางส่วน ในขณะที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนพื้นที่ภาคใต้พบคุณภาพอากาศคุณภาพปานกลางในบางพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

opm25_modis_20191202_1043.jpg

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 1 ธ.ค. 2562  เวลา 13.05 น

พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนบางส่วน พื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191201_1305.jpg

 

__________________________________________________________________

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 30 พ.ย. 2562  เวลา 10.55 น

 พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายทั่วในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันกลาง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)​ กระจายทั่วเกือบทุกพื้นที่ ส่วนพื้นที่ภาคใต้พบค่าคุณภาพอากาศปานกลางกระจายอยู่บ้างแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม
ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

1322.jpg

__________________________________________________________________

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 29 พ.ย. 2562  เวลา 10.13 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (29 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.13 น. พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายทั่วในพื้นที่ภาคเหนือบางส่วนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191129_1013.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 28 พ.ย.62  เวลา 14.11 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในพื้นที่บริเวณภาคกลางและบริเวณภาคเหนือในบางส่วน พื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191128_1411.jpg

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 28 พ.ย. 2562  เวลา 11.07 น.

ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปตลอดจนภาคกลาง ในขณะเดียวกันทางด้านบริเวณภาคใต้พบพื้นที่คุณภาพอากาศปานกลางแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยเมฆ   อีกทั้งในหลายพื้นที่ของประเทศยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191128_1107.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 13.28 น.

ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนแถวๆเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง  สุโขทัย กำแพงเพชร ฯ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ ฯ รวมถึงภาคกลางตอนล่างยาวไปจนถึงกรุงเทพมหานคร ส่วนภาคใต้พบแถวๆ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่หลายพื้นที่ของประเทศมีเมฆมาก

pm25_modis_20191127_1328.jpg

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 10.25 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลางตอนล่างยาวไปจนถึงกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่  ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191127_1025.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 11.20 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (26 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 11.20 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลาง
อย่างไรก็ตาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ที่ยังมีคุณภาพอากาศระดับปานกลาง (สีเหลือง) ให้เห็นอยู่

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ 

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191126_1120_merge.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 13.40 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (25 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 13.40 น. พบค่าคุณภาพอากาศดีขึ้น (สีเขียว) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลาง หลังจากเมื่อช่วงเช้าถูกปกคลุมด้วยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (สีเหลือง) จนทำให้มีคุณภาพอากาศปานกลาง

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

pm25_modis_20191125_1340.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 10.37น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (25 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.37 น. พบคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีเหลือง) ในระดับที่มีคุณภาพปานกลาง ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพื้นที่ที่พบคุณภาพอากาศดีจะอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191125_1037.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 12.58น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (24 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 12.58 น. พบคุณภาพอากาศทั่วประเทศอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี อาจสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศค่อนข้างเปิดทำให้อากาศกระจายตัวได้ดี 

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191124_1258.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 13.53 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (23 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 13.53 น. เป็นอีกหนึ่งวันที่พบคุณภาพอากาศทั่วประเทศอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี อาจสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศค่อนข้างเปิดทำให้อากาศกระจายตัวได้ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบพื้นที่ที่เป็นสีเขียวมากกว่าทุกภาค อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191123_1353.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.10 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (22 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 13.10 น. สภาพอากาศทั่วประเทศค่อนข้างดี พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191122_1310.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 11.01 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (21 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 11.01 น. สภาพอากาศทั่วประเทศค่อนข้างดี พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี หลายพื้นที่อุณหภูมิลดต่ำลง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191121_1101.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 10.19 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (20 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.19 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางซึ่งเห็นได้จากสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191120_1019.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 13.34 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (18 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 13.34 น. พบคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ยังคงกลับมาวนเวียนอีกครั้งพบมากในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปจนถึงพื้นที่นครนายกและฉะเชิงเทรา ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ช่วงวัน-2 วันที่ผ่านมา อากาศนิ่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดค่า PM ได้ พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง โดยพื้นที่ที่พบคุณภาพอากาศดีจะอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191118_1334.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 10.43 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (16 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.43 น. พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ  สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงระดับดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191116_1043.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 11.07 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (12 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 11.07 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงระดับดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191112_1107.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 10.25 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (11 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.25 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นได้ได้จากมีสีเหลืองปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191111_1025.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 11.20 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (10 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 11.20 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191110_1120.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 9พ.ย. 2562 เวลา 10.37 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (09 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.37 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ยังคงกลับมาวนเวียนอีกครั้งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดค่า PM ได้
อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191109_1037.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 10.49 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (7 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.49 น. พบคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หลากหลายพื้นที่ (จุดสีส้ม) บริเวณภาคกลางและภาคกลางตอนล่างและภาคเหนือล่างของประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สุโขทัย พิษณุโลก เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191107_1049.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 13.59 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (29 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 13.59 น. ไม่พบคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศพบคุณภาพอากาศระดับปานกลางถึงคุณภาพดี รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑล อาจเนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากฝนที่ตกลงมา อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191029_1359.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 13.16 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (28 ต.ค. 2562) เมื่อเวลา 13.16 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่ดี ทั่วประเทศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ถึงคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_20191028.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 27 ต.ค. 2562 เวลา 11.07 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (27 ต.ค. 2562) เมื่อเวลา 11.07 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นได้ชัดว่ามีคุณภาพอากาศที่ดี อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ถึงคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_20191027.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 26 ต.ค. 2562 เวลา 13.28 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (26 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 13.28 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่ดีขึ้น ทั่วประเทศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ถึงคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_20191026.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 13.40 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (24 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 13.40 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในพื้นที่บริเวณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ถึงคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_20191024.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 10.49 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (22 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 10.49 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191022_1049edit.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 13.22 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (19 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 13.22 น.เป็นอีกหนึ่งวันที่ ค่า PM2.5 ทั่วประเทศลดลง ส่งผลให้หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศดี ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

0d70726f-96a7-471b-aaef-a17f509a18b7.jpeg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 11.14 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (18 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 11.14 น. ค่า PM2.5 ทั่วประเทศลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศดีถึงปานกลาง ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191018_1114.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 10.31 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (17 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 10.31 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงและเป็นอีกหนึ่งวันที่มีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น เนื่องจากมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191017_1031.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 10.43 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (15 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 10.43 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลกระจายอยู่ทั่วไป  อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191015_1043edit.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 13.05 น.

ไม่พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

klabmaaiikaelw-fun-pm-2.5-kamlangcchaklabmaaiikkhrang.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 10.55 น.

พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 จุดสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพียงเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ในบริเวณ จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคอื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดี อาจสืบเนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191013_1055.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 13.16 น.

พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 จุดสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพียงเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ในบริเวณ จ.ชัยนาท จ.ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคอื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดี อาจสืบเนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191012_1316.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 11.07 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (11 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 11.07 น. คุณภาพอากาศโดยรวมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191011_1107.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 13.28 น.

พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 จุดสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพียงเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ในบริเวณ จ.ชลบุรี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม และ จ.กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคอื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดี อาจสืบเนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191010_1328.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

ณ วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 10.25 น. 

พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 จุดสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพียงเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ในบริเวณ จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก ส่วนภูมิภาคอื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดี อาจสืบเนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ใน กทม. และใกล้เคียง มีปริมาณฝุ่นละอองลดลง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

pm25_modis_20191010_1025.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 9  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 11.20 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (9 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 11.20 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงและมีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191009_1120.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 8  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 13.40 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ของวันที่ 8 ต.ค. 2562  พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 ปกคลุมในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออกด้วย (สีเหลือง) แสดงให้เห็นถึงคุณภาพอากาศระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ในบางจังหวัดของภาคเหนือที่มีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น (สีเขียว) เช่น เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน เป็นต้น  ทั้งนี้ ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ใน กทม. และใกล้เคียง มีปริมาณฝุ่นละอองลดลง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191008_1340_0.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 8  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 10.37 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อช่วงสายๆ ของวันที่ 8 ต.ค. 2562 พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 ปกคลุมในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออกด้วย (สีเหลือง) แสดงให้เห็นถึงคุณภาพอากาศระดับปานกลาง ทั้งนี้ ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ใน กทม. และใกล้เคียง มีปริมาณฝุ่นละอองลดลง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191008_1037.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
 ณ วันที่ 7  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 11.32 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (7 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 11.32 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงและมีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191007_1132.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 6  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 13.53  น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS 6 ต.ค.2562 เมื่อเวลา 13.53 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงต่อเนื่องแต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่พบจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง บริเวณภาคกลาง จ.ปทุมธานี  จ.นครนายก  ในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้ จิสด้าได้ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191006_1353_0.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 6  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 10.49  น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ (6 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 10.49 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงต่อเนื่องแต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่พบจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง ในเขตภาคเหนือตอนล่างบริเวณ จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร จ.สุโขทัย และ จ.นครสวรรค์ ส่วน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้ จิสด้าได้ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191006_1049.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 4 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 14.05 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS  (4 ต.ค.62) เวลา 13.22 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางส่วนของกรุงเทพมหานครที่ยังได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง (บริเวณสีส้ม) ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม   จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191004_1405_copy.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 4 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 11.01 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ (4 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 11.01 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวจากเมื่อวาน แต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่ยังมีจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่  จ. อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ และ จ.นครสวรรค์  ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เน้นๆหน่อยจะอยู่ที่ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี นอกนั้นมีประปรายใน จ.บึงกาฬ จ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา ในพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่กระจุกตัวกันอยู่บริเวณ จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี จ. นครนายก จ.ปทุมธานี จ.ปราจีนบุรี และ จ.กรุงเทพมหานคร ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ จิสด้าได้ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191004_1101edit.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 3 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 13.22 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS  เมื่อเวลา 13.22 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศดีขึ้น แต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่ยังมีจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง เช่น สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร นครนายก ชลบุรี หรือแม้แต่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม   จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191003_1322.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 3 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 10.19 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ เมื่อเวลา 10.19 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศดีขึ้น แต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่ยังมีจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง เช่น นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี หนองคาย หรือแม้แต่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม   จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191003_1019.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 2 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 11.14 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ เมื่อเวลา 11.14 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศดีขึ้น จากภาพจะเห็นได้ว่า บริเวณจุดสีส้มมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191002_1114.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 13.34 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ยังคงพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 สำหรับพื้นที่ที่มีค่า PM2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (บริเวณจุดสีส้ม) กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางบางส่วน ตั้งแต่ลพบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มเบาบางลงหลังจากที่เมื่อช่วงเช้ามีค่า pm2.5 ค่อนข้างหนาแน่นอย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191001_1334.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 10.31 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS  ยังคงพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 สำหรับพื้นที่ที่มีค่า PM2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (บริเวณจุดสีส้ม) กระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ เช่น สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะหนักหน่อยอยู่ที่ นครราชสีมา มีบางจุดที่เห็นเป็นสีแดงๆ ด้วยครับ ตามมาด้วยบุรีรัมย์ สุรินทร์ หนองคาย ส่วนพื้นที่อื่นๆ ค่อนข้างประปรายครับ แวะมาดูที่ภาคกลางกันบ้างยังคงกระจายตัวอยู่แถวๆลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี สระบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ยังแอบมีจุดแดงๆ ให้เราเห็นเช่นกันครับ ตามด้วยสระแก้ว ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ที่พอให้เห็นอยู่บ้างอย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191001_1031.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

ณ วันที่ 30 ก.ย.2562  เมื่อเวลา 11.26 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ซึ่งครอบคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกส่วนอีกภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เช่นเดียวกัน เมื่อเวลา 12.53 น. แสดงข้อมูลครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคตะวันออก นั้นยังพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 กระจายอยู่ทั่วไป (บริเวณสีเหลือง) แต่สถานการณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้ว (21–29 ก.ย.2562) อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

 

pm25_modis_20190930_1126.jpg

 

pm25_modis_20190930_1253.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

ณ วันที่ 29 ก.ย.2562  เมื่อเวลา 13.46 น.

ยังคงพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 แต่สถานการณ์โดยรวม ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้ว (21–27ก.ย.2562) โดยเฉพาะ 4 จังหวัดภาคใต้ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากวิกฤตอยู่นานพอสมควร เนื่องจากได้รับผลกระทบเหตุการณ์ไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อไม่นานมานี้ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศก็ยังมีค่า PM2.5 กระจายในระดับปานกลาง (บริเวณสีเหลือง) และมีบางพื้นที่ของจังหวัดในเขตภาคกลาง อย่างเช่น นครสวรรค์ ชัยนาท และสุพรรณบุรีที่มีค่า PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (บริเวณจุดสีส้ม)อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

 

pm25_modis_20190929_1346.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

ณ วันที่ 21-27 กันยายน 2562 

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั่วประเทศ พบว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว มีพื้นที่วิกฤตอยู่ในบริเวณภาคใต้ของประเทศบางส่วนได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (บริเวณจุดสีแดง) ซึ่งเป็นผลพวงจากปัญหาไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ กทม. ค่า PM 2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีปัญหาต่อสุขภาพ แต่กระนั้นจากการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ก็เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในภาคกลางและกทม.น่าจะคลี่คลายในสัปดาห์นี้ได้ และยังระบุด้วยว่าค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคกลางและกทม.เกิดจากสภาพอากาศ ที่นิ่งไม่มีลม ซึ่งไม่ได้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปัญหา PM 2.5 ในภาคใต้ ทั้งนี้ทางจิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

 

pm25_modis_20190921_20190927.jpg