• ภาษาไทย
  • English

ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5

ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5

banner_pm25-01.jpg

หรือ ติดตามข้อมูล PM2.5 ผ่านทางเว็บไซต์ 

http://fire.gistda.or.th/download.html

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 5 ธ.ค. 2562  เวลา 11.14 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในเขตพื้นที่ตอนบนของประเทศ ในขณะที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191205_1114.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 4 ธ.ค. 2562  เวลา 13.34 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในเขตพื้นที่ตอนบนของประเทศ แต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ส้ม) บ้างเล็กน้อยบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ในขณะที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

 

pm25_modis_20191204_1334.jpg

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 4 ธ.ค. 2562  เวลา 10.31 น.

พบค่าคุณภาพที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการบางส่วน สำหรับในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในขณะที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191204_1031.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 3 ธ.ค. 2562  เวลา 11.26 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ค่อนข้างมากในบริเวณภาคเหนือตอนกลางไล่มาจนถึงภาคกลาง และภาคตะวันออก
ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)กระจายอยู่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เป็นบริเวณกว้าง สำหรับภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก    

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

pm25_modis_20191203_1126_edit.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 2 ธ.ค. 2562  เวลา 13.46 น.

พบค่า PM2.5 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (เหลือง) - ดี (เขียว) โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนไล่มาจนถึงภาคกลางตอนล่าง และพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมาก ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างพม่า ลาว และกัมพูชา ก็มีภาพรวมของค่า PM 2.5 ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

d2b892fa-d823-4504-9a0e-3b318056e95a.jpeg

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 2 ธ.ค. 2562  เวลา 10.43 น

 พบค่าคุณภาพอากาศในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบางส่วน ในขณะที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนพื้นที่ภาคใต้พบคุณภาพอากาศคุณภาพปานกลางในบางพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

opm25_modis_20191202_1043.jpg

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 1 ธ.ค. 2562  เวลา 13.05 น

พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนบางส่วน พื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191201_1305.jpg

 

__________________________________________________________________

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 30 พ.ย. 2562  เวลา 10.55 น

 พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายทั่วในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันกลาง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)​ กระจายทั่วเกือบทุกพื้นที่ ส่วนพื้นที่ภาคใต้พบค่าคุณภาพอากาศปานกลางกระจายอยู่บ้างแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม
ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

1322.jpg

__________________________________________________________________

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 29 พ.ย. 2562  เวลา 10.13 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (29 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.13 น. พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายทั่วในพื้นที่ภาคเหนือบางส่วนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมากเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191129_1013.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 28 พ.ย.62  เวลา 14.11 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในพื้นที่บริเวณภาคกลางและบริเวณภาคเหนือในบางส่วน พื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191128_1411.jpg

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
วันที่ 28 พ.ย. 2562  เวลา 11.07 น.

ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปตลอดจนภาคกลาง ในขณะเดียวกันทางด้านบริเวณภาคใต้พบพื้นที่คุณภาพอากาศปานกลางแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยเมฆ   อีกทั้งในหลายพื้นที่ของประเทศยังคงมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191128_1107.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 13.28 น.

ยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนแถวๆเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง  สุโขทัย กำแพงเพชร ฯ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ ฯ รวมถึงภาคกลางตอนล่างยาวไปจนถึงกรุงเทพมหานคร ส่วนภาคใต้พบแถวๆ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่หลายพื้นที่ของประเทศมีเมฆมาก

pm25_modis_20191127_1328.jpg

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 10.25 น.

พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) สลับปานกลาง (สีเหลือง) ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลางตอนล่างยาวไปจนถึงกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีเมฆมาก

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่  ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191127_1025.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 11.20 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (26 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 11.20 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลาง
อย่างไรก็ตาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ที่ยังมีคุณภาพอากาศระดับปานกลาง (สีเหลือง) ให้เห็นอยู่

ทั้งนี้ จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ 

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191126_1120_merge.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 13.40 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (25 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 13.40 น. พบค่าคุณภาพอากาศดีขึ้น (สีเขียว) ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลาง หลังจากเมื่อช่วงเช้าถูกปกคลุมด้วยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (สีเหลือง) จนทำให้มีคุณภาพอากาศปานกลาง

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

pm25_modis_20191125_1340.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 10.37น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (25 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.37 น. พบคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีเหลือง) ในระดับที่มีคุณภาพปานกลาง ปกคลุมตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพื้นที่ที่พบคุณภาพอากาศดีจะอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191125_1037.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 12.58น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (24 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 12.58 น. พบคุณภาพอากาศทั่วประเทศอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี อาจสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศค่อนข้างเปิดทำให้อากาศกระจายตัวได้ดี 

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191124_1258.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 13.53 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (23 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 13.53 น. เป็นอีกหนึ่งวันที่พบคุณภาพอากาศทั่วประเทศอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี อาจสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศค่อนข้างเปิดทำให้อากาศกระจายตัวได้ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบพื้นที่ที่เป็นสีเขียวมากกว่าทุกภาค อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191123_1353.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.10 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (22 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 13.10 น. สภาพอากาศทั่วประเทศค่อนข้างดี พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191122_1310.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 11.01 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (21 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 11.01 น. สภาพอากาศทั่วประเทศค่อนข้างดี พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี หลายพื้นที่อุณหภูมิลดต่ำลง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191121_1101.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 10.19 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (20 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.19 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางซึ่งเห็นได้จากสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191120_1019.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 13.34 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (18 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 13.34 น. พบคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ยังคงกลับมาวนเวียนอีกครั้งพบมากในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปจนถึงพื้นที่นครนายกและฉะเชิงเทรา ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ช่วงวัน-2 วันที่ผ่านมา อากาศนิ่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดค่า PM ได้ พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง โดยพื้นที่ที่พบคุณภาพอากาศดีจะอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191118_1334.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 10.43 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (16 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.43 น. พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ  สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงระดับดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191116_1043.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 11.07 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (12 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 11.07 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงระดับดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191112_1107.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 10.25 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (11 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.25 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นได้ได้จากมีสีเหลืองปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191111_1025.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 11.20 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (10 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 11.20 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191110_1120.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 9พ.ย. 2562 เวลา 10.37 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (09 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.37 น. สภาพอากาศทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ยังคงกลับมาวนเวียนอีกครั้งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดค่า PM ได้
อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191109_1037.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 10.49 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (7 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.49 น. พบคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หลากหลายพื้นที่ (จุดสีส้ม) บริเวณภาคกลางและภาคกลางตอนล่างและภาคเหนือล่างของประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สุโขทัย พิษณุโลก เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191107_1049.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 13.59 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (29 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 13.59 น. ไม่พบคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศพบคุณภาพอากาศระดับปานกลางถึงคุณภาพดี รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑล อาจเนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากฝนที่ตกลงมา อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191029_1359.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 13.16 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (28 ต.ค. 2562) เมื่อเวลา 13.16 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่ดี ทั่วประเทศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ถึงคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_20191028.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 27 ต.ค. 2562 เวลา 11.07 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (27 ต.ค. 2562) เมื่อเวลา 11.07 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นได้ชัดว่ามีคุณภาพอากาศที่ดี อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ถึงคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_20191027.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 26 ต.ค. 2562 เวลา 13.28 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (26 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 13.28 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับที่ดีขึ้น ทั่วประเทศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ถึงคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_20191026.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 13.40 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (24 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 13.40 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในพื้นที่บริเวณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ถึงคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_20191024.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 10.49 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (22 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 10.49 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม รวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191022_1049edit.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 13.22 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (19 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 13.22 น.เป็นอีกหนึ่งวันที่ ค่า PM2.5 ทั่วประเทศลดลง ส่งผลให้หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศดี ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

0d70726f-96a7-471b-aaef-a17f509a18b7.jpeg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 11.14 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (18 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 11.14 น. ค่า PM2.5 ทั่วประเทศลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศดีถึงปานกลาง ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191018_1114.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 10.31 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (17 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 10.31 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงและเป็นอีกหนึ่งวันที่มีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น เนื่องจากมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191017_1031.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 10.43 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (15 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 10.43 น. พบคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลกระจายอยู่ทั่วไป  อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191015_1043edit.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 13.05 น.

ไม่พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

klabmaaiikaelw-fun-pm-2.5-kamlangcchaklabmaaiikkhrang.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 10.55 น.

พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 จุดสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพียงเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ในบริเวณ จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคอื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดี อาจสืบเนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191013_1055.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 13.16 น.

พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 จุดสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพียงเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ในบริเวณ จ.ชัยนาท จ.ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคอื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดี อาจสืบเนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191012_1316.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 11.07 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (11 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 11.07 น. คุณภาพอากาศโดยรวมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191011_1107.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 13.28 น.

พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 จุดสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพียงเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ในบริเวณ จ.ชลบุรี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม และ จ.กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคอื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดี อาจสืบเนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191010_1328.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

ณ วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 10.25 น. 

พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 จุดสีส้ม ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพียงเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ในบริเวณ จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก ส่วนภูมิภาคอื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดี อาจสืบเนื่องมาจากมีฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ใน กทม. และใกล้เคียง มีปริมาณฝุ่นละอองลดลง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

pm25_modis_20191010_1025.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 9  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 11.20 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (9 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 11.20 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงและมีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191009_1120.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 8  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 13.40 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ของวันที่ 8 ต.ค. 2562  พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 ปกคลุมในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออกด้วย (สีเหลือง) แสดงให้เห็นถึงคุณภาพอากาศระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ในบางจังหวัดของภาคเหนือที่มีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น (สีเขียว) เช่น เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน เป็นต้น  ทั้งนี้ ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ใน กทม. และใกล้เคียง มีปริมาณฝุ่นละอองลดลง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191008_1340_0.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 8  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 10.37 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อช่วงสายๆ ของวันที่ 8 ต.ค. 2562 พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 ปกคลุมในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออกด้วย (สีเหลือง) แสดงให้เห็นถึงคุณภาพอากาศระดับปานกลาง ทั้งนี้ ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ใน กทม. และใกล้เคียง มีปริมาณฝุ่นละอองลดลง อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191008_1037.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
 ณ วันที่ 7  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 11.32 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (7 ต.ค.2562) วันนี้ เมื่อเวลา 11.32 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงและมีค่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191007_1132.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 6  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 13.53  น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS 6 ต.ค.2562 เมื่อเวลา 13.53 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงต่อเนื่องแต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่พบจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง บริเวณภาคกลาง จ.ปทุมธานี  จ.นครนายก  ในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้ จิสด้าได้ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

pm25_modis_20191006_1353_0.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 6  ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 10.49  น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ (6 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 10.49 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ลดลงต่อเนื่องแต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่พบจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง ในเขตภาคเหนือตอนล่างบริเวณ จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร จ.สุโขทัย และ จ.นครสวรรค์ ส่วน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้ จิสด้าได้ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191006_1049.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 4 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 14.05 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS  (4 ต.ค.62) เวลา 13.22 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางส่วนของกรุงเทพมหานครที่ยังได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง (บริเวณสีส้ม) ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม   จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191004_1405_copy.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 4 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 11.01 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ (4 ต.ค.2562) เมื่อเวลา 11.01 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวจากเมื่อวาน แต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่ยังมีจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่  จ. อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ และ จ.นครสวรรค์  ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เน้นๆหน่อยจะอยู่ที่ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี นอกนั้นมีประปรายใน จ.บึงกาฬ จ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา ในพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่กระจุกตัวกันอยู่บริเวณ จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี จ. นครนายก จ.ปทุมธานี จ.ปราจีนบุรี และ จ.กรุงเทพมหานคร ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ จิสด้าได้ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191004_1101edit.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 3 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 13.22 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS  เมื่อเวลา 13.22 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศดีขึ้น แต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่ยังมีจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง เช่น สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร นครนายก ชลบุรี หรือแม้แต่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม   จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191003_1322.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 3 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 10.19 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ เมื่อเวลา 10.19 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศดีขึ้น แต่ก็ยังมีบางส่วนของพื้นที่ที่ยังมีจุดสีส้มให้เห็นอยู่บ้าง เช่น นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี หนองคาย หรือแม้แต่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม   จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191003_1019.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 2 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 11.14 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วันนี้ เมื่อเวลา 11.14 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศดีขึ้น จากภาพจะเห็นได้ว่า บริเวณจุดสีส้มมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191002_1114.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 13.34 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ยังคงพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 สำหรับพื้นที่ที่มีค่า PM2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (บริเวณจุดสีส้ม) กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางบางส่วน ตั้งแต่ลพบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มเบาบางลงหลังจากที่เมื่อช่วงเช้ามีค่า pm2.5 ค่อนข้างหนาแน่นอย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191001_1334.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS
ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562  เมื่อเวลา 10.31 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS  ยังคงพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 สำหรับพื้นที่ที่มีค่า PM2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (บริเวณจุดสีส้ม) กระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ เช่น สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะหนักหน่อยอยู่ที่ นครราชสีมา มีบางจุดที่เห็นเป็นสีแดงๆ ด้วยครับ ตามมาด้วยบุรีรัมย์ สุรินทร์ หนองคาย ส่วนพื้นที่อื่นๆ ค่อนข้างประปรายครับ แวะมาดูที่ภาคกลางกันบ้างยังคงกระจายตัวอยู่แถวๆลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี สระบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ยังแอบมีจุดแดงๆ ให้เราเห็นเช่นกันครับ ตามด้วยสระแก้ว ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ที่พอให้เห็นอยู่บ้างอย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

pm25_modis_20191001_1031.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

ณ วันที่ 30 ก.ย.2562  เมื่อเวลา 11.26 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS ซึ่งครอบคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกส่วนอีกภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เช่นเดียวกัน เมื่อเวลา 12.53 น. แสดงข้อมูลครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคตะวันออก นั้นยังพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 กระจายอยู่ทั่วไป (บริเวณสีเหลือง) แต่สถานการณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้ว (21–29 ก.ย.2562) อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

 

pm25_modis_20190930_1126.jpg

 

pm25_modis_20190930_1253.jpg

 

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

ณ วันที่ 29 ก.ย.2562  เมื่อเวลา 13.46 น.

ยังคงพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 แต่สถานการณ์โดยรวม ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้ว (21–27ก.ย.2562) โดยเฉพาะ 4 จังหวัดภาคใต้ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากวิกฤตอยู่นานพอสมควร เนื่องจากได้รับผลกระทบเหตุการณ์ไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อไม่นานมานี้ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศก็ยังมีค่า PM2.5 กระจายในระดับปานกลาง (บริเวณสีเหลือง) และมีบางพื้นที่ของจังหวัดในเขตภาคกลาง อย่างเช่น นครสวรรค์ ชัยนาท และสุพรรณบุรีที่มีค่า PM 2.5 ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (บริเวณจุดสีส้ม)อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

 

pm25_modis_20190929_1346.jpg

 

__________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS

ณ วันที่ 21-27 กันยายน 2562 

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั่วประเทศ พบว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว มีพื้นที่วิกฤตอยู่ในบริเวณภาคใต้ของประเทศบางส่วนได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (บริเวณจุดสีแดง) ซึ่งเป็นผลพวงจากปัญหาไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ กทม. ค่า PM 2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีปัญหาต่อสุขภาพ แต่กระนั้นจากการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ก็เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในภาคกลางและกทม.น่าจะคลี่คลายในสัปดาห์นี้ได้ และยังระบุด้วยว่าค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคกลางและกทม.เกิดจากสภาพอากาศ ที่นิ่งไม่มีลม ซึ่งไม่ได้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปัญหา PM 2.5 ในภาคใต้ ทั้งนี้ทางจิสด้ายังคงติดตามและรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีต่อไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th/

 

pm25_modis_20190921_20190927.jpg