• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2019 ถึง 27 ต.ค. 2019