• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมดูงาน ณ จิสด้า สำนักงานใหญ่

คณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมดูงาน ณ จิสด้า สำนักงานใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) : สวก. นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย รุ่นที่2" เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ จิสด้า สำนักงานใหญ่ โดยมี นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ จิสด้า ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบริหารจัดการด้านการเกษตร การวางแผน ติดตาม และป้องกันศัตรูพืช รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต